Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.272.9.2022 REMONT NAWIERZCHNI ULIC MIESZANKĄ MASTYKSOWO-GRYSOWĄ (SMA)

Deadlines:
Published : 27-06-2022 11:41:00
Placing offers : 12-07-2022 09:00:00
Offers opening : 12-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
rondo zakres prac.pdf pdf 120.01 2022-06-27 11:41:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.45 2022-06-27 11:41:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 439.24 2022-06-27 11:41:00 Proceeding
zakres prac ul. Powiatowa.pdf pdf 1222.64 2022-06-27 11:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 Projekt umowy.pdf pdf 243.34 2022-06-27 11:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - formularz oferty.doc doc 62 2022-06-27 11:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 56 2022-06-27 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 32 2022-06-27 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 29 2022-06-27 11:41:00 Proceeding
D.05.03.13a SMA-Rondo.pdf pdf 346.16 2022-06-27 11:41:00 Proceeding
SST-Powiatowa.pdf pdf 260.65 2022-06-27 11:41:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 136.78 2022-07-12 08:00:26 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_12.07.2022.pdf pdf 103.47 2022-07-12 10:47:29 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 386.74 2022-07-15 13:12:46 Public message

Announcements

2022-07-15 13:12 Magdalena Stąsiek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-12 10:47 Ireneusz Węs Informacja z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-07-12 08:00 Ireneusz Węs Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 413