Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa siedemnastu kordzików Marynarki Wojennej oraz dwóch pałaszy Marynarki Wojennej

Adam Woźniak
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 27-06-2022 08:33:00
Placing offers : 04-07-2022 08:32:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w 81-127 Gdynia, ul.Śmidowicza 69 jest zainteresowana zakupem 17 kordzików Marynarki Wojennej oraz dwóch pałaszy Marynarki Wojennej.

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za zamówienie jest Adam Woźniak, tel.261 262 992, @: a.wozniak@amw.gdynia.pl 

Warunki dostawy i płatności:

  • dostawa do Akademii Marynarki Wojennej do dnia 06.12.2022r.

koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy,

  • w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do sprzętu musi być dołączony list przewozowy,
  • termin płatności do 30 dni liczonych od dnia odbioru faktury VAT.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:

  • jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
  • przedmiot zamówienia jest właściwej jakości,fabrycznie nowy i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich,
  • przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim.  

Załącznik do postępowania: oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.docx docx 18.4 2022-06-27 08:33:00 Proceeding
IMG_20210112_141635.jpg jpg 2702.94 2022-06-27 08:33:00 Subject of the order
20190125_112917.jpg jpg 1724.82 2022-06-27 08:33:00 Subject of the order
Kordzik MW w opakowaniu plastikowym - flokowanym 1.jpg jpg 402.48 2022-06-27 08:33:00 Subject of the order
Kordzik Marynarki Wojennei - opis.docx docx 409.81 2022-06-27 08:33:00 Subject of the order
IMG_20210112_141355.jpg jpg 3776.65 2022-06-27 08:33:00 Subject of the order
20190123_112146.jpg jpg 1841.84 2022-06-27 08:33:00 Subject of the order
20190123_112138.jpg jpg 2190.27 2022-06-27 08:33:00 Subject of the order
IMG_20210112_141146.jpg jpg 3232.88 2022-06-27 08:33:00 Subject of the order
IMG_20210112_141155.jpg jpg 4037.09 2022-06-27 08:33:00 Subject of the order
IMG_20210112_141801.jpg jpg 2804.73 2022-06-27 08:33:00 Subject of the order
IMG_20210112_141239.jpg jpg 3634.59 2022-06-27 08:33:00 Subject of the order
IMG_20210112_141905.jpg jpg 1123.08 2022-06-27 08:33:00 Subject of the order
Kordzik Marynarki Wojennei - opis.pdf pdf 366.71 2022-06-27 08:33:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kordzik Marynarki Wojennej wraz z rapciami i opakowaniem Opis wykonania w załączniku. Kolor opakowania flokowanego - granatowy.

IMG_20210112_141635. [...].jpg

20190125_112917.jpg

Kordzik MW w opakowa [...].jpg

Kordzik Marynarki Wo [...].docx

IMG_20210112_141355. [...].jpg

20190123_112146.jpg

20190123_112138.jpg

17 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
2 Palasz Marynarki Wojennej wz. 1976 z kutasami Zdjęcia w załączeniu

IMG_20210112_141146. [...].jpg

IMG_20210112_141155. [...].jpg

IMG_20210112_141801. [...].jpg

IMG_20210112_141239. [...].jpg

IMG_20210112_141905. [...].jpg

2 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

Kordzik Marynarki Wo [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 699