Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/P/22 Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa

Deadlines:
Published : 24-06-2022 12:33:00
Placing offers : 06-07-2022 10:00:00
Offers opening : 06-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu 08da55b7-54b7-efce-4d6a-18000fed0ce8.pdf pdf 108.78 2022-06-24 12:33:00 Proceeding
10P22 SWZ.zip zip 329.83 2022-06-24 12:33:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 766.81 2022-07-01 09:51:40 Public message
Ogloszenie o zmianie ogloszenia 08da5b34-7917-599c-bd86-9f000e4faf5a.pdf pdf 40.97 2022-07-01 09:51:40 Public message
10P22 Informacja o przeznaczonych kwotach.pdf pdf 400.5 2022-07-06 10:06:29 Public message
10P22 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 836.75 2022-07-06 12:56:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 1918.42 2022-07-22 13:52:12 Public message

Announcements

2022-07-22 13:52 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-06 12:56 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję informację o złożonych w postępowaniu ofertach.

10P22 Informacja z o [...].pdf

2022-07-06 10:06 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję informacje o kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

10P22 Informacja o p [...].pdf

2022-07-01 09:51 Tomasz Smykala W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 296