Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-56/2022-ZO/U Przygotowanie i przeprowadzenie jednej dwudniowej wizyty studyjnej dla maksymalnie 17 osób w podmiotach ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego.

Deadlines:
Published : 24-06-2022 11:37:00
Placing offers : 04-07-2022 10:00:00
Offers opening : 04-07-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie o informację
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 Zapytanie ofertowe.pdf pdf 579.54 2022-06-24 11:37:09 Proceeding
01 Zał. nr. 1 OPZ.pdf pdf 627.1 2022-06-24 11:37:15 Proceeding
02 Zał. nr 2. Wzór Umowy.pdf pdf 1009.65 2022-06-24 11:37:15 Proceeding
04 Zał. nr 4. wykaz usług.docx docx 17.07 2022-06-24 11:37:15 Proceeding
05 Zał. nr 5. Program wizyty.doc doc 37.5 2022-06-24 11:37:15 Proceeding
03 Zał. nr 3. formularz ofertowy.docx docx 37.3 2022-06-24 11:37:00 Criterion
2022-07-08 MCPS.ZP-PR-351-56-2022-ZO-U.pdf pdf 626.57 2022-07-08 08:23:51 Public message

Announcements

2022-07-08 08:23 Piotr Ratajczyk Warszawa, 8 lipca 2022 r.
Znak sprawy: MCPS.ZP/PR/351-56/2022-ZO/U
Zestawienie porównania i oceny ofert
(protokół dla zapytania ofertowego)
1. W celu udzielenia zamówienia na Przygotowanie i przeprowadzenie jednej dwudniowej wizyty studyjnej dla maksymalnie 17 osób w podmiotach ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzono postępowanie na potrzeby komórki organizacyjnej Wydział Ekonomii Społecznej
2. 24-06-2022 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/631199
3. W terminie składania ofert, tj. do 04-07-2022 r. do godziny 10:00 wpłynęły 3 oferty.
4. Wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę – SUN&MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2022-07-08 MCPS.ZP-P [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Zał. nr 3 Formularz ofertowy - Proszę o załączenie wymaganego dokumentu Attachment required

03 Zał. nr 3. formul [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 313