Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/TP/6/2022 Dostawa systemu parkingowego.

Deadlines:
Published : 23-06-2022 14:05:00
Placing offers : 05-07-2022 13:00:00
Offers opening : 05-07-2022 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 127.46 2022-06-23 14:05:00 Proceeding
SWZ ZP_TP_6_2022-sig.pdf pdf 615.69 2022-06-23 14:05:00 Proceeding
zalaczniki_do SWZ ZP_TP_6_2022.zip zip 1015.06 2022-06-23 14:05:00 Proceeding
wyjasnienia tresci SWZ nr 1 - 4-sig.pdf pdf 403.17 2022-06-24 12:52:43 Public message
wyjaśnienie treści SWZ nr 5-sig.pdf pdf 399.04 2022-06-28 15:51:04 Public message
wyjaśnienie treści SWZ nr 6 - 16-sig.pdf pdf 639.06 2022-06-30 14:40:38 Public message
wyjaśnienie treści SWZ nr 17-sig.pdf pdf 405 2022-07-01 09:42:05 Public message
wyjaśnienie treści SWZ nr 18 - 23-sig.pdf pdf 409.82 2022-07-01 19:21:55 Public message
Informacja_o_zlozonych_ofertach - ZP_TP_6_2022.pdf pdf 229.25 2022-07-05 13:30:34 Public message
Informacja o wyborze oferty-sig.pdf pdf 372.39 2022-08-11 15:56:00 Public message

Announcements

2022-08-11 15:56 Robert Chorążewski Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-05 13:30 Robert Chorążewski Zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)

Informacja_o_zlozony [...].pdf

2022-07-05 13:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 430 500,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/100).
2022-07-01 19:21 Robert Chorążewski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ - odpowiedzi na wnioski Wykonawców od nr 18 do nr 23.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-07-01 09:42 Robert Chorążewski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ - odpowiedź na wniosek Wykonawcy nr 17.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-06-30 14:40 Robert Chorążewski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ - odpowiedzi na wnioski Wykonawców od nr 6 do nr 16.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-06-28 15:51 Robert Chorążewski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ - odpowiedź na wniosek Wykonawcy nr 5.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-06-28 15:49 Robert Chorążewski The message was withdrawn by the Buyer.
2022-06-24 12:52 Robert Chorążewski Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ - odpowiedzi na wnioski Wykonawców od nr 1 do nr 4.

wyjasnienia tresci S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 962