Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.11.2022 „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Marcin Raczkiewicz
Gmina Suchy Dąb
Deadlines:
Published : 21-06-2022 10:46:00
Placing offers : 30-06-2022 09:15:00
Offers opening : 30-06-2022 09:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.18 2022-06-21 10:46:00 Proceeding
SWZ_DO-komputery_PPGR - ZP.271.11.2022.docx docx 260.36 2022-06-21 10:46:00 Proceeding
SWZ_DO-komputery_PPGR - ZP.271.11.2022.pdf pdf 867.97 2022-06-21 10:46:00 Proceeding
ZP.271.11.2022 SWZ_DO_załącznik_1-SOPZ.docx docx 199.83 2022-06-21 10:46:00 Proceeding
ZP.271.11.2022 SWZ_DO_załącznik_2_umowa-komputery_PPGR.docx docx 195.18 2022-06-21 10:46:00 Proceeding
ZP.271.11.2022 SWZ_DO_załącznik_3-7_formularze-komputery_PPGR.docx docx 166.86 2022-06-21 10:46:00 Proceeding
Wyjasnienia do treści SWZ ZP.271.11.2022.pdf pdf 457.93 2022-06-23 11:57:32 Public message
Wyjasnienia do treści SWZ ZP.271.11.2022 II p.pdf pdf 442.88 2022-06-27 15:11:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.11.2022.pdf pdf 387.33 2022-06-30 10:55:32 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w post ZP.271.11.2022.pdf pdf 423.15 2022-07-12 14:47:44 Public message

Announcements

2022-07-12 14:47 Marcin Raczkiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-30 10:55 Marcin Raczkiewicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-30 09:15 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część I "Dostawa komputerów stacjonarnych" - 33.800,00 zł brutto,
Część II - " Dostawa laptopów" - 310,750,00 zł brutto,
Cześć II - "Dostawa tabletów" - 10.000,00 zł brutto
2022-06-27 15:11 Marcin Raczkiewicz W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający przesyła odpowiedzi w załączonym dokumencie.

Wyjasnienia do treśc [...].pdf

2022-06-23 11:57 Marcin Raczkiewicz W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający przesyła odpowiedzi w załączonym dokumencie.

Wyjasnienia do treśc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 626