Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZ.272.16.2022 Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Sylwester Woźniak
Powiat Zduńskowolski
Deadlines:
Published : 20-06-2022 11:37:00
Placing offers : 28-06-2022 10:00:00
Offers opening : 28-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja modernizacji dźwigu osobowego - zał. nr 1 do OPZ.pdf pdf 6079.56 2022-06-20 11:37:00 Proceeding
Formularz_oferty-Zal_nr1_do_SWZ.doc doc 60.5 2022-06-20 11:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.42 2022-06-20 11:37:00 Proceeding
Opis Przemiotu Zamówienie (OPZ) - zał. nr 2 do SWZ.pdf pdf 150.61 2022-06-20 11:37:00 Proceeding
Oświadzcenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczenia - zał. Nr 3 SWZ.docx docx 19.37 2022-06-20 11:37:00 Proceeding
SWZ - Dostawa windy-sig.pdf pdf 539.17 2022-06-20 11:37:00 Proceeding
Wzór umowy Winda zał. nr 4 do SWZ.pdf pdf 239.05 2022-06-20 11:37:00 Proceeding
Informacja o przeznaczonej kwocie-sig.pdf pdf 313.13 2022-06-28 10:15:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 323.36 2022-06-28 14:20:10 Public message
Zawiadomienie o wyborze-sig.pdf pdf 342.55 2022-07-06 09:07:33 Public message

Announcements

2022-07-06 09:07 Sylwester Woźniak Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Zawiadomienie o wyb [...].pdf

2022-06-28 14:20 Sylwester Woźniak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-28 10:15 Sylwester Woźniak Informacja o przeznaczonej kwocie

Informacja o przezna [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 403