Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIŚR.271.1.13.2022 Przeciwdziałanie społecznym skutkom COVID-19 poprzez zapewnienie miejsca do aktywnej rehabilitacji ruchowej – wybudowanie placów zabaw w m. Jastrzębie, Gutowo i Radoszki w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci

Katarzyna Bendyk
Gmina Bartniczka
Deadlines:
Published : 21-06-2022 12:19:00
Placing offers : 06-07-2022 10:00:00
Offers opening : 06-07-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP_Ogłoszenie_o_zam..pdf pdf 148.33 2022-06-21 12:19:00 Proceeding
1. SWZ - art. 275 pkt 1.docx docx 68.69 2022-06-21 12:19:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 Formularz Oferta.docx docx 26.39 2022-06-21 12:19:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2 i 3-Oświadczenia.docx docx 21.73 2022-06-21 12:19:00 Proceeding
4. Załącznik nr 6-Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 19.74 2022-06-21 12:19:00 Proceeding
5. Załącznik nr 5-Przynależność do gr_kapitałowej.docx docx 19.32 2022-06-21 12:19:00 Proceeding
6. Załącznik .nr_ 4_Umowa projekt.doc doc 123.5 2022-06-21 12:19:00 Proceeding
7. załącznik nr 7.docx docx 13.53 2022-06-21 12:19:00 Proceeding
Projekt budowl_Place zabaw.p.zip zip 8913.83 2022-06-21 12:19:00 Proceeding
7a.Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 536.93 2022-07-06 13:44:01 Public message
9. a . UNIEWAŻNIENIE.pdf pdf 3308.37 2022-07-18 12:14:25 Public message

Announcements

2022-07-18 12:14 Katarzyna Bendyk Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.

9. a . UNIEWAŻNIENIE [...].pdf

2022-07-06 13:44 Katarzyna Bendyk Informacja z otwarcia ofert.

7a.Informacja_z_otwa [...].pdf

2022-07-06 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 227.579,54

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 395