Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-6/2022 Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku „E” Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 15-06-2022 09:50:00
Placing offers : 30-06-2022 10:00:00
Offers opening : 30-06-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 152.37 2022-06-15 09:50:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - Załączenik nr 10 do SWZ.pdf pdf 694.69 2022-06-15 09:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1259.13 2022-06-15 09:50:00 Proceeding
wzór umowy pochylnia popr.pdf pdf 1170.86 2022-06-15 09:50:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do OPZ.pdf pdf 268.35 2022-06-15 09:50:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 do OPZ.7z 7z 71063.86 2022-06-15 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do OPZ.pdf pdf 40.62 2022-06-15 09:50:00 Proceeding
Załączniki edytowalne 1-9 do SWZ.docx docx 60.87 2022-06-15 09:50:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ.pdf pdf 444.85 2022-06-22 11:34:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.63 2022-06-22 11:34:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 420.01 2022-06-30 14:02:34 Public message
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 421.49 2022-07-05 11:33:08 Public message

Announcements

2022-07-05 11:33 Ewa Świątek Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. udostępniam informację o unieważnieniu postępowania na Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku „E” Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

informacja o unieważ [...].pdf

2022-06-30 14:02 Ewa Świątek Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający przekazuje informację o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-30 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 81 543,92
2022-06-22 11:34 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 366