Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/ZP/ŚTBS/2022 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 2 i 3 z infrastrukturą techniczną na ulicy Bocznej dz. nr 540, 541, 542, 231/13 oraz budową zjazdu z drogi publicznej – ETAP II

Lidia Wisniewska
Gmina Świebodzin Department: Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 09-06-2022 14:46:00
Placing offers : 24-06-2022 09:30:00
Offers opening : 24-06-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.doc doc 50.5 2022-06-09 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc doc 32.5 2022-06-09 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 35.5 2022-06-09 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o rodzaju wykonywanego zamówienia.doc doc 32.5 2022-06-09 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.doc doc 36 2022-06-09 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc doc 42.5 2022-06-09 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - Przedmiar robót.zip zip 3970.33 2022-06-09 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa i STWiOR.zip zip 295538.77 2022-06-09 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Decyzje i uzgodnienia.zip zip 19776.33 2022-06-09 14:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.24 2022-06-09 14:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 478.09 2022-06-09 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf pdf 165.21 2022-06-09 14:46:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania.pdf pdf 313.18 2022-06-22 15:05:10 Public message
Przedmiar -Świebodzin - budynek etap II.pdf pdf 312.91 2022-06-22 15:05:10 Public message
Mur oporowy PRZEDMIAR.pdf pdf 61.59 2022-06-22 15:05:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 329.16 2022-06-24 09:56:44 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.pdf pdf 251.06 2022-06-24 09:30:00 Public message

Announcements

2022-06-24 09:56 Lidia Wisniewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 09:30 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-06-24 09:26 Lidia Wisniewska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-06-22 15:05 Lidia Wisniewska W załączeniu odpowiedzi na otrzymane pytania.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Przedmiar -Świebodzi [...].pdf

Mur oporowy PRZEDMI [...].pdf

2022-06-22 14:36 Lidia Wisniewska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 633