Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.271.18.2022 Świecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Karolina Kruczkowska
Gmina Świecie
Deadlines:
Published : 08-06-2022 09:42:00
Placing offers : 06-07-2022 11:00:00
Offers opening : 06-07-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie - energia.pdf pdf 263.13 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 555.01 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 315 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 61 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
Zal_1c_Wykaz_PPE.xls xls 296.5 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 103 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 232.5 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 47 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 47 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 44 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 42.5 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
Zał_nr 8 - Projektowane postanwienia umowy.pdf pdf 844.8 2022-06-08 09:42:00 Proceeding
Do Wykonawców.pdf pdf 646.96 2022-06-21 14:27:09 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 459.69 2022-07-05 14:02:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 403.98 2022-07-06 11:33:44 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa energii.pdf pdf 666.23 2022-08-31 14:04:45 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania Energia.pdf pdf 228.1 2022-10-14 09:09:02 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy Cz I Energia za 2023 r..pdf pdf 52.95 2024-01-29 12:56:44 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy Cz III Energia za 2023 r..pdf pdf 52.35 2024-01-29 12:56:44 Public message
Ogłoszenie o wykonnaiu umowy Cz I Energia za 2023 r. zmiana.pdf pdf 34.58 2024-01-29 13:05:53 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy Cz I zmiana nr 2 Energia za 2023 r..pdf pdf 34.69 2024-01-29 13:18:02 Public message

Announcements

2024-01-29 13:18 Joanna Sieradzka Zmiana ogłoszenia o wykonaniu umowy Cz I zmiana nr 2

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2024-01-29 13:05 Joanna Sieradzka Zmiana ogłoszenia o wykonaniu umowy dotyczy Części I

Ogłoszenie o wykonna [...].pdf

2024-01-29 12:56 Joanna Sieradzka Ogłoszenia o wykonaniu umowy Część I i Część III

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-10-14 09:09 Joanna Sieradzka Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-31 14:04 Joanna Sieradzka Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa energii

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-07-06 11:33 Karolina Kruczkowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-05 14:02 Karolina Kruczkowska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-06-21 14:27 Karolina Kruczkowska Pytania i odpowiedzi do SWZ

Do Wykonawców.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 961