Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 00198316/01 „Ochrona Teatru Letniego w Szczecinie im. Heleny Majdaniec”

Deadlines:
Published : 07-06-2022 15:26:00
Placing offers : 15-06-2022 10:00:00
Offers opening : 15-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał nr 3 do SWZ - Ośw wykonawcy o niewykluczeniu.pdf pdf 552.6 2022-06-07 15:26:00 Criterion
Zał nr 4 do SWZ - Ośw wykonawcy o warunkach udziału.pdf pdf 546.77 2022-06-07 15:26:00 Criterion
Zał nr 5 do SWZ - Ośw podmiotu trzeciego o niewykluczeniu.pdf pdf 573.77 2022-06-07 15:26:00 Criterion
Zał nr 6 do SWZ - Ośw podmiotu trzeciego o warukach warunki udziału.pdf pdf 542.46 2022-06-07 15:26:00 Criterion
Zał nr 7 do SWZ - Wykaz wyposażenia.pdf pdf 329.9 2022-06-07 15:26:00 Criterion
Zał nr 8 do SWZ - Wykaz usług.pdf pdf 377.91 2022-06-07 15:26:00 Criterion
Zał nr 9 do SWZ - Ośw z art 117 ust 4 Pzp.pdf pdf 711.09 2022-06-07 15:26:00 Criterion
SWZ - SAA-5-2022 - Ochrona Teatru Letniego H Majdaniec (2).pdf pdf 926.16 2022-06-07 15:26:00 Criterion
Zał nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (3).pdf pdf 366.62 2022-06-07 15:26:00 Criterion
Zał nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 754.05 2022-06-07 15:26:00 Criterion
Zał nr 10 do SWZ - Wzór zobowiązania - art 118 ust 3 Pzp.pdf pdf 710.22 2022-06-07 15:26:00 Criterion
Zał nr 11 do SWZ - Wzór formularza oferty.pdf pdf 561.46 2022-06-07 15:26:00 Criterion
Zał nr 3 do SWZ - Ośw wykonawcy o niewykluczeniu.docx docx 22.71 2022-06-08 12:04:06 Public message
Zał nr 4 do SWZ - Ośw wykonawcy o warunkach udziału.docx docx 17.26 2022-06-08 12:04:06 Public message
Zał nr 5 do SWZ - Ośw podmiotu trzeciego o niewykluczeniu.docx docx 20.75 2022-06-08 12:04:06 Public message
Zał nr 6 do SWZ - Ośw podmiotu trzeciego o warukach warunki udziału.docx docx 13.12 2022-06-08 12:04:06 Public message
Zał nr 7 do SWZ - Wykaz wyposażenia.docx docx 10.17 2022-06-08 12:04:06 Public message
Zał nr 8 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 10.68 2022-06-08 12:04:06 Public message
Zał nr 9 do SWZ - Ośw z art 117 ust 4 Pzp.docx docx 12.52 2022-06-08 12:04:06 Public message
Zał nr 10 do SWZ - Wzór zobowiązania - art 118 ust 3 Pzp.docx docx 13.79 2022-06-08 12:04:06 Public message
Zał nr 11 do SWZ - Wzór formularza oferty.docx docx 26.02 2022-06-08 12:04:06 Public message
Informacja z art 86 ust 5 Pzp.pdf pdf 281.32 2022-06-15 11:53:41 Public message
SAA-5-2022 - Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 167.69 2022-06-23 15:30:20 Public message

Announcements

2022-06-23 15:30 Marcin Adamczyk W załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia "Ochrona Teatru Letniego im. h. Majdaniec w Szczecinie. oznaczenie sprawy (nr referencyjny): SAA/5/2022.

SAA-5-2022 - Informa [...].pdf

2022-06-15 11:53 Marcin Adamczyk Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

Informacja z art 86 [...].pdf

2022-06-15 10:06 Marcin Adamczyk Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia „Ochrona Teatru Letniego w Szczecinie im. Heleny Majdaniec” nr ref. SAA/5/2022 zamierza przeznaczyć kwotę gross 135 300 PLN
2022-06-08 12:04 Marcin Adamczyk Na wniosek potencjalnego wykonawcy zamawiający zamieszcza załączniki od 3 do 11 w formie edytowalnej

Zał nr 3 do SWZ - Oś [...].docx

Zał nr 4 do SWZ - Oś [...].docx

Zał nr 5 do SWZ - Oś [...].docx

Zał nr 6 do SWZ - Oś [...].docx

Zał nr 7 do SWZ - Wy [...].docx

Zał nr 8 do SWZ - Wy [...].docx

Zał nr 9 do SWZ - Oś [...].docx

Zał nr 10 do SWZ - W [...].docx

Zał nr 11 do SWZ - W [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zał nr 3 do SWZ - Oś [...].pdf

Zał nr 4 do SWZ - Oś [...].pdf

Zał nr 5 do SWZ - Oś [...].pdf

Zał nr 6 do SWZ - Oś [...].pdf

Zał nr 7 do SWZ - Wy [...].pdf

Zał nr 8 do SWZ - Wy [...].pdf

Zał nr 9 do SWZ - Oś [...].pdf

SWZ - SAA-5-2022 - O [...].pdf

Zał nr 1 do SWZ - Op [...].pdf

Zał nr 2 do SWZ - Wz [...].pdf

Zał nr 10 do SWZ - W [...].pdf

Zał nr 11 do SWZ - W [...].pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 613