Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TIR/14/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 3 i Tuwima 8 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020)

Deadlines:
Published : 13-06-2022 18:27:00
Placing offers : 29-06-2022 09:00:00
Offers opening : 29-06-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da4d56-db22-98d2-0c0a-23000dc481f4 (1).pdf pdf 177.18 2022-06-13 18:27:00 Proceeding
SWZ OZ Sienkiewicza 3 i Tuwima 8.pdf pdf 482.54 2022-06-13 18:27:00 Proceeding
Załączniki do edycji.zip zip 164.13 2022-06-13 18:27:00 Proceeding
Załączniki PDF.zip zip 739.9 2022-06-13 18:27:00 Proceeding
Załączniki techniczne 4, 4a, 4b.zip zip 69213.38 2022-06-13 18:27:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 219.89 2022-06-27 15:43:35 Public message
OZ_20220627_151422_015827.pdf pdf 287 2022-06-27 15:43:35 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 64.45 2022-06-29 15:29:06 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia skan.pdf pdf 313.8 2022-06-29 15:29:06 Public message

Announcements

2022-06-29 15:29 Joanna Szykowska Zamawiający- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie art. 260 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej „Ustawy”, zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte i prowadzone na podstawie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00207181/01 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 czerwca 2022 roku zostało unieważnione w oparciu o art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.
Szczegóły w załączeniu.

Zawiadomienie o uni [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-06-27 15:43 Joanna Szykowska Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje informacje o kwocie, jaką zamierza przeznacz na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto). Szczegóły w załączeniu.

Informacja o kwocie. [...].pdf

OZ_20220627_151422_0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 535