Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 06-06-2022 13:27:00
Placing offers : 13-06-2022 10:00:00
Offers opening : 13-06-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.15 2022-06-06 13:27:00 Proceeding
SZP.251.11.22_ Załącznik nr 1A do SWZ - Formluarz asortymentowo-cenowy.xls xls 46.5 2022-06-06 13:27:00 Proceeding
SZP.251.11.22_SWZ.doc doc 244.5 2022-06-06 13:27:00 Proceeding
SZP.251.11.22_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 70 2022-06-06 13:27:00 Proceeding
SZP.251.11.22_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 59.5 2022-06-06 13:27:00 Proceeding
SZP.251.11.22_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o przynależności .doc doc 46 2022-06-06 13:27:00 Proceeding
SZP.251.11.22_Załącznik nr 4 do SWZ Zobowiązanie do udostępnienia zas.doc doc 29 2022-06-06 13:27:00 Proceeding
SZP.251.11.22_Załącznik nr 5 do SWZ - Umowa (projekt).doc doc 118 2022-06-06 13:27:00 Proceeding
SZP.251.11.22_Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 46.5 2022-06-06 13:27:00 Proceeding
SZP.251.1.22_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 148 2022-06-09 14:14:12 Public message
SZP.251.11.22_Umowa po zmianie.doc doc 122.5 2022-06-09 14:14:12 Public message
251.11.21_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 32 2022-06-15 11:22:03 Public message
SZP.251.11.22_Wynik.doc doc 189 2022-06-23 14:17:22 Public message

Announcements

2022-06-23 14:17 Katarzyna Szczepańska Witam serdecznie,
W załączeniu wysyłam wynik z postępowania pn "Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy". SZP.251.11.22.
z poważaniem
Katarzyna Szczepańska

SZP.251.11.22_Wynik. [...].doc

2022-06-15 11:22 Katarzyna Szczepańska Witam serdecznie,
W załączeniu wysyłam Państwu informację z otwarcia ofert.Dziękuję za udział w niniejszym postępowaniu.
z poważaniem
Katarzyna Szczepańska

251.11.21_Informacja [...].xls

2022-06-13 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Pakiet nr 1 – 239 439,84 zł netto, 258 595,03 zł. gross , Pakiet nr 2 – 29 280,00 zł. netto, 31 622,40 zł. gross
Łącznie 268 719,84 zł netto, 290 217,43 zł brutto
2022-06-09 14:14 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi do przedmiotowego postępowania oraz wzór umowy uwzględniający zmiany.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

SZP.251.1.22_Pytania [...].doc

SZP.251.11.22_Umowa [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 469