Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.17.2022 „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Lubsku – etap III – winda dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu”

Deadlines:
Published : 03-06-2022 21:17:00
Placing offers : 20-06-2022 10:00:00
Offers opening : 20-06-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - winda plus zagosp..pdf pdf 122.97 2022-06-03 21:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 839.47 2022-06-03 21:17:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - OPZ.zip zip 53943.03 2022-06-03 21:17:00 Proceeding
SWZ - winda plus zagospodarowanie-06.2022-2 części-zmiana 09.06.2022.pdf pdf 2009.88 2022-06-09 09:22:48 Proceeding
Załączniki do edycji do SWZ - 1-3, 5-9 - zmiana 09.06.2022.zip zip 123.16 2022-06-09 21:24:08 Proceeding
załącznik nr 11 - pogladowy przedmiar robót-zagospodarowanie terenu.pdf pdf 300.92 2022-06-17 08:03:27 Proceeding
Załącznik nr 11- poglądowy przedmiar robót - winda.pdf pdf 299.26 2022-06-17 08:03:27 Proceeding
Odpowiedź na pytania Wykonawców_17.06.2022.pdf pdf 874.98 2022-06-17 08:09:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 354.76 2022-06-20 15:12:45 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -winda i zagosp..pdf pdf 283.8 2022-07-06 14:37:35 Public message

Announcements

2022-07-06 14:37 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2022-06-20 15:12 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-20 10:00 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie:
Część I: 165 099,00 zł brutto
Cześć II: 273 204,76 zł brutto

2022-06-17 08:09 Iwona Poszwa Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 517