Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-03/2022 Sukcesywna dostawa oleju napędowego

Deadlines:
Published : 27-05-2022 23:34:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ.zip zip 212.32 2022-05-27 23:34:00 Proceeding
SWZ- olej napędowy-ZP-03.2022.pdf pdf 501.69 2022-05-27 23:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-2022-078358-NF02-PL.pdf pdf 94.11 2022-05-27 23:34:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 66.01 2022-06-02 09:22:32 Public message
pytanie-odpowiedź-I-sig.pdf pdf 209.19 2022-06-09 14:35:11 Public message
Modyfikacja umowy-sig.pdf pdf 218.03 2022-06-09 14:35:11 Public message
Zalacznik nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy NOWY-sig.pdf pdf 239.05 2022-06-09 14:35:11 Public message
Modyfikacja Formularza ofertowego-sig.pdf pdf 218.31 2022-06-10 12:47:21 Public message
pytanie-odpowiedź-sig.pdf pdf 207.56 2022-06-10 12:47:21 Public message
Zalacznik nr 2 do SWZ-oferta NOWY-sig.pdf pdf 171.26 2022-06-10 12:47:21 Public message
Zalacznik nr 2 do SWZ-oferta NOWY.docx docx 26.36 2022-06-10 15:20:24 Public message
Modyfikacja formularza ofertowego — III-sig.pdf pdf 220.99 2022-06-15 08:51:01 Public message
Modyfikacja umowy — III-sig.pdf pdf 221.6 2022-06-15 08:51:01 Public message
pytanie-odpowiedź — III-sig.pdf pdf 223.84 2022-06-15 08:51:01 Public message
Zalacznik nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy NOWY II-sig.pdf pdf 239.06 2022-06-15 08:51:01 Public message
Zalacznik nr 2 do SWZ-Formularz ofertowy NOWY II-sig.pdf pdf 171.27 2022-06-15 08:51:01 Public message
Zalacznik nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy NOWY II.docx docx 49.88 2022-06-15 08:51:01 Public message
Zalacznik nr 2 do SWZ-Formularz ofertowy NOWY II.docx docx 26.26 2022-06-15 08:51:01 Public message
informacja z otwarcia ofert- OLEJ-sig.pdf pdf 240.02 2022-06-24 13:36:25 Public message

Announcements

2022-06-24 13:36 Joanna Sarbak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to : 1.807.066,80 zł gross PLN
2022-06-15 08:51 Joanna Sarbak Pytanie z dnia 13-06-2022r. wraz z odpowiedzią oraz zmiana zapisów dokumentacji.

Modyfikacja formular [...].pdf

Modyfikacja umowy — [...].pdf

pytanie-odpowiedź — [...].pdf

Zalacznik nr 1 do SW [...].pdf

Zalacznik nr 2 do SW [...].pdf

Zalacznik nr 1 do SW [...].docx

Zalacznik nr 2 do SW [...].docx

2022-06-10 15:20 Joanna Sarbak Załącznik nr 2 do SWZ- Oferta NOWY- wersja edytowalna

Zalacznik nr 2 do SW [...].docx

2022-06-10 12:47 Joanna Sarbak Pytanie z dnia 10-06-2022r. wraz z odpowiedzią oraz zmiana zapisów dokumentacji.

Modyfikacja Formular [...].pdf

pytanie-odpowiedź-si [...].pdf

Zalacznik nr 2 do SW [...].pdf

2022-06-09 14:35 Joanna Sarbak Pytanie z dnia 06-06-2022r. wraz z odpowiedzią oraz zmiana zapisów dokumentacji.

pytanie-odpowiedź-I- [...].pdf

Modyfikacja umowy-si [...].pdf

Zalacznik nr 1 do SW [...].pdf

2022-06-02 09:22 Joanna Sarbak Modyfikacja ogłoszenia

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 599