Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WRZ.271.1.10.2022 Inowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Marcin Rychłowski
Urząd Gminy Inowrocław Department: Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Published : 27-05-2022 11:25:00
Placing offers : 29-06-2022 10:00:00
Offers opening : 29-06-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.68 2022-05-27 11:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1603.38 2022-05-27 11:25:00 Proceeding
załączniki do SWZ.rar rar 281.66 2022-05-27 11:25:00 Proceeding
Zawiadomienie 1.pdf pdf 1434.11 2022-06-21 07:34:38 Public message
Kwota jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania.pdf pdf 1056.23 2022-06-29 10:01:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1290.84 2022-06-29 11:47:28 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1355.06 2022-08-17 13:32:00 Public message

Announcements

2022-08-17 13:32 Marcin Rychłowski W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-29 11:47 Marcin Rychłowski W załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-29 10:01 Marcin Rychłowski Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Kwota jaką zamawiają [...].pdf

2022-06-21 07:34 Marcin Rychłowski W załączniku odpowiedź na zadane pytania.

Zawiadomienie 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 979