Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00179298/0 „Przebudowa wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i budowa wc dla osób niepełnosprawnych – ETAP II”

Deadlines:
Published : 26-05-2022 15:03:00
Placing offers : 10-06-2022 12:00:00
Offers opening : 10-06-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.25 2022-05-26 15:03:00 Proceeding
SWZ łazienki etap II.pdf pdf 434.11 2022-05-26 15:03:00 Proceeding
zał. nr 1 formularz oferty.doc doc 70 2022-05-26 15:03:00 Proceeding
zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 98479.93 2022-05-26 15:03:00 Proceeding
zał. nr 3 oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc doc 50.5 2022-05-26 15:03:00 Proceeding
zał. nr 4 oświadczenie części zam realiz konsorcjanci.doc doc 38 2022-05-26 15:03:00 Proceeding
zał. nr 5 zobowiązanie do udost zasobów.doc doc 40.5 2022-05-26 15:03:00 Proceeding
zał. nr 6 wykaz wykon robót budowlanych.doc doc 49 2022-05-26 15:03:00 Proceeding
zał. nr 7 wykaz osób skierowanych do wyk zam.doc doc 55 2022-05-26 15:03:00 Proceeding
zał. nr 8 oświadczenie o aktualn informacji.doc doc 41 2022-05-26 15:03:00 Proceeding
zał. nr 9 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 39.5 2022-05-26 15:08:02 Proceeding
zał. nr 10 wzór umowy.pdf pdf 349.44 2022-05-26 15:08:02 Proceeding
Unieważnienie postępowania - 2022 BZP 00179298 01.pdf pdf 128.1 2022-06-08 10:25:56 Public message

Announcements

2022-06-08 10:25 Katarzyna Tomala Unieważnienie postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 510