Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPI-3700-1/22 Świadczenie usług sprzątania w obiektach Teatru Wybrzeże w Gdańsku

Justyna Idaszak
Teatr Wybrzeże
Deadlines:
Published : 26-05-2022 14:50:00
Placing offers : 06-06-2022 10:30:00
Offers opening : 06-06-2022 10:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166.9 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1313.9 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy.docx docx 59.31 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 24.15 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 3 - oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 5 ustawy Pzp.docx docx 19.35 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 4 - wykaz osób.doc doc 52.5 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 21.99 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 6- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 18.38 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 7a - wzór umowy.pdf pdf 719.97 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 7b - wzór umowy RODO.pdf pdf 693.29 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 8 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 520.8 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 9 - Instrukcja czyszczenia foteli teatralnych na widowni Starej Apteki.pdf pdf 412.66 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 10 - Instrukcja czyszczenia powierzchni marmurowych - Stara Apteka.pdf pdf 182.6 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 11 - Instrukcja użytkowania i pielęgnacji podłóg - Sala prób i Scena Stara Apteka.pdf pdf 883.15 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 12 -Instrukcja czyszczenia krzeseł - na widowni Sceny Malarnia.pdf pdf 400.35 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 13 - Instrukcja użytkowania i pielęgnacji podłóg - Biuro nr 117.pdf pdf 179.48 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 14 - Instrukcja użytkowania i pielęgnacji podłóg - Scena Malarnia.pdf pdf 883.15 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 15 - Instrukcja użytkowania i pielęgnacji podłóg z desek egzotycznych -Tarasy.pdf pdf 50.71 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 16 -Instrukcja użytkowania wykładzin i okładzin - Biuro nr 217.pdf pdf 151.47 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 17 - Instrukcja dla pracowników dot. zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.pdf pdf 531.58 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Załącznik 18 - Instrukcja postępowania pracowników Teatru Wybrzeże z osobami przebywającymi na terenie teatru w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.pdf pdf 301.81 2022-05-26 14:50:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 571.72 2022-05-27 11:12:07 Public message
Załącznik 1 - formularz ofertowy -REWIZJA.docx docx 59.25 2022-05-27 11:12:07 Public message
Wyjaśnienia 1 treści SWZ.pdf pdf 705.75 2022-05-31 14:09:00 Public message
zmiana treści SWZ-sig.pdf pdf 892.1 2022-06-01 13:14:37 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.19 2022-06-01 13:14:37 Public message
Wyjaśnienia 2 treści SWZ-sig.pdf pdf 650.37 2022-06-01 17:59:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 402.61 2022-06-06 12:21:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych-sig.pdf pdf 404.57 2022-06-27 14:02:59 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 73.67 2022-06-27 14:04:47 Public message
d5f207a5-a2af-4025-8ee7-c13592d1065e.pdf pdf 967.35 2022-07-26 08:35:03 Public message

Announcements

2022-07-26 08:35 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje ogłoszenie o wyniku postępowania

d5f207a5-a2af-4025-8 [...].pdf

2022-06-27 14:04 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-27 14:02 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-06 12:21 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-06 10:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę 366 625,86 zł brutto.
2022-06-01 17:59 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje wyjaśnienia 2 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia 2 treści [...].pdf

2022-06-01 13:14 Justyna Idaszak Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 przekazuje zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

zmiana treści SWZ-si [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-31 14:09 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje wyjaśnienia 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia 1 treści [...].pdf

2022-05-27 11:12 Justyna Idaszak Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje zmianę treści SWZ oraz załącza załącznik nr 1 - formularz ofertowy - REWIZJA nr 1 z dnia 27.05.2022 r.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Załącznik 1 - formul [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 914