Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZ.272.6.2022 Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku w Zduńskiej Woli przy ul. Piwnej 8A na potrzeby utworzenia obiektu użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

Włodzimierz Piegat
Powiat Zduńskowolski
Deadlines:
Published : 26-05-2022 12:52:00
Placing offers : 10-06-2022 10:00:00
Offers opening : 10-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IZ.272.6.2022-ogłosz. o zamówieniu.pdf pdf 142.69 2022-05-26 12:52:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert2-sig.pdf pdf 306.17 2022-06-10 14:14:29 Public message
info o wyborze najk. oferty na www IZ.272.6.2022-sig.pdf pdf 294.13 2022-07-04 12:35:12 Public message

Announcements

2022-07-04 12:35 Włodzimierz Piegat Zamawiający Powiat Zduńskowolski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu - informacja w załączeniu.

info o wyborze najk. [...].pdf

2022-06-10 14:14 Włodzimierz Piegat Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) zamawiający podaje informację z otwarcia ofert - informacja w załączeniu

informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-06 09:31 Włodzimierz Piegat Informujemy, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, że zamawiający Powiat Zduńskowolski na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 250.000 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 762