Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.271.8.2022 Modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatrianta

Marta Szymańska
Gmina Gostyń
Deadlines:
Published : 27-05-2022 12:57:00
Placing offers : 13-06-2022 10:00:00
Offers opening : 13-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.24 2022-05-27 12:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 413.03 2022-05-27 12:57:00 Proceeding
zał. 1 Dokumentacja projektowa.7z 7z 3007.06 2022-05-27 12:57:00 Proceeding
zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia.doc doc 42.5 2022-05-27 12:57:00 Proceeding
zał. 3 Formularz ofertowy.doc doc 51.5 2022-05-27 12:57:00 Proceeding
zał. 4 Wykaz robót budowlanych.doc doc 45.5 2022-05-27 12:57:00 Proceeding
zał. 5 Wzór umowy z wykonawca projekt.pdf pdf 395.77 2022-05-27 12:57:00 Proceeding
zał. 6 Wykaz osób.doc doc 46.5 2022-05-27 12:57:00 Proceeding
zał. 7 Zobowiązanie.doc doc 44 2022-05-27 12:57:00 Proceeding
zał. 8 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 46 2022-05-27 12:57:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 293.24 2022-06-09 15:09:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 669.79 2022-06-13 13:55:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 260.69 2022-06-27 13:44:11 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 1.pdf pdf 465.48 2022-06-30 12:20:44 Public message

Announcements

2022-06-30 12:20 Marta Szymańska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-06-27 13:44 Marta Szymańska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-13 13:55 Marta Szymańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-13 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 200.000,00 zł.
2022-06-09 15:09 Marta Szymańska Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 582