Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dz.U./S S101 25/05/2022 279142-2022-PL Rozbudowa klastra Nutanix Nr postępowania 1/Z-16/6076/PN/2022/D

Deadlines:
Published : 25-05-2022 13:30:00
Placing offers : 01-07-2022 10:00:00
Offers opening : 01-07-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.08 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 11216.96 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 36.82 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 368.57 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.docx docx 87.6 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.pdf pdf 500.54 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.zip zip 89.17 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 27 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 341.6 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.39 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 328.75 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 24.58 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 336.36 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 236.47 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 596.24 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis posiadanego przez Zamawiającego klastra Nutanix.pdf pdf 370.33 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 25.73 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ.pdf pdf 430.53 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 27 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 445.62 2022-05-25 13:30:00 Proceeding
Ogłoszenie 24.06.2022 r..pdf pdf 66.53 2022-06-24 14:09:46 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 24.06.2022 r..pdf pdf 651.61 2022-06-24 14:09:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert 01.07.2022 r..pdf pdf 92.08 2022-07-01 10:56:26 Public message
Informacja 06.10.2022 r..pdf pdf 195.48 2022-10-06 14:00:40 Public message

Announcements

2022-10-06 14:00 Anna Łęgowik Informacja.

Informacja 06.10.202 [...].pdf

2022-07-01 10:56 Anna Łęgowik Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-01 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 1 599 000 zł.
2022-06-24 14:09 Anna Łęgowik Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie.

Ogłoszenie 24.06.202 [...].pdf

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 976