Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00173924/01 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji materiałów reklamowych. Numer postępowania 20/D-60/0060/PN/2022/D

Deadlines:
Published : 24-05-2022 12:40:00
Placing offers : 02-06-2022 10:00:00
Offers opening : 02-06-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 00173924.pdf pdf 175.5 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty-1.docx docx 40.46 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty-1.pdf pdf 229.86 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz techniczny.pdf pdf 386.01 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz techniczny.rtf rtf 991.01 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 23.96 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 166.7 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 21.93 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 153.16 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 23.58 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 152.72 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 22.01 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 150.65 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 23.82 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 151.2 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 205.68 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 815.5 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8380.13 2022-05-24 12:40:00 Proceeding
1 WYJAŚNIENIE.pdf pdf 203.78 2022-05-25 13:59:30 Public message
2 WYJAŚNIENIE I ZMIANA SWZ.pdf pdf 438.46 2022-05-26 13:53:14 Public message
Załącznik nr 2 Formularz techniczny PO ZMIANIE.pdf pdf 388.2 2022-05-26 13:53:14 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANIE.pdf pdf 816.79 2022-05-26 13:53:14 Public message
3 WYJAŚNIENIE I ZMIANA.pdf pdf 1328.19 2022-05-27 14:16:05 Public message
NOWY Załącznik nr 2 Formularz techniczny PO ZMIANIE.pdf pdf 386.66 2022-05-27 14:16:05 Public message
NOWY Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANIE.pdf pdf 815.48 2022-05-27 14:16:05 Public message
NOWY Załącznik nr 2 Formularz techniczny PO ZMIANIE.rtf rtf 998.41 2022-05-27 14:16:05 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf rtf 245.75 2022-06-02 10:39:30 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU.pdf pdf 316.84 2022-06-06 13:55:23 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU 00197571.pdf pdf 110.66 2022-07-29 09:45:51 Public message
KWOTA NA SFINANSOWANIE.rtf rtf 210.84 2022-06-02 10:00:00 Public message

Announcements

2022-07-29 09:45 Elżbieta Kalwasinska OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 2022/BZP 00197571/01 Z DNIA 2022-06-07

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-06-06 13:55 Elżbieta Kalwasinska W załączeniu "Informacja o unieważnieniu postępowania".

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].pdf

2022-06-02 10:39 Elżbieta Kalwasinska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące: nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Zestawienie informacji z otwarcia ofert w załączeniu

INFORMACJA Z OTWARCI [...].rtf

2022-06-02 10:00 Buyer message Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1. Część I – dostawa koszulek męskich (T-shirt) szt. 100 - 6 150,00 PLN
2. Część II – dostawa portfeli damskich szt. 70, pasków damskich szt 40, portfeli męskich szt. 80, pasków męskich szt. 50, poduszek podróżnych szt. 30, toreb biodrowych szt. 40, kosmetyczek kufer szt. 50, portfeli damskich dużych szt. 30 - 63 837,00 PLN
3. Część III – dostawa multitooli szt. 30, zestawów narzędzi szt. 50 - 15 744,00 PLN
4. Część IV – dostawa podkładek pod mysz szt.50, kocy piknikowych szt. 30, wizytowników szt. 100, zestawów drewnianych małych szt. 50, zestawów drewnianych dużych szt. 30, koszy na zakupy szt. 30, zegarków na biurko szt. 50, kubków termicznych szt. 30, szklanych butelek szt. 50 - 28 351,50 PLN
5. Część V – dostawa plecaków taktycznych szt. 60 - 11 070,00 PLN
6. Część VI – dostawa zegarków damskich (pasek) szt. 30, słuchawek kostkowych szt. 30, słuchawek nausznych szt. 40, słuchawek dousznych szt. 40, głośników BT szt. 50, zegarków opaska Smart Band szt. 30, latarek czołowych szt. 100, powerbanków szt. 20, rozgałęziaczy szt. 100 - 53 751,00 PLN

KWOTA NA SFINANSOWAN [...].rtf

2022-05-27 14:16 Elżbieta Kalwasinska Zamawiający, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniach 26 - 27 maja 2022r., wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Treść wyjaśnień i dokonanych zmian w załączniku.
Zamawiający załącza także NOWE / ZMIENIONE załączniki nr 2 oraz 9. Przy sporządzaniu ofert prosimy
posługiwać się aktualnymi załącznikami oraz uwzględnić dokonane zmiany i wyjaśnienia.

3 WYJAŚNIENIE I ZMIA [...].pdf

NOWY Załącznik nr 2 [...].pdf

NOWY Załącznik nr 9 [...].pdf

NOWY Załącznik nr 2 [...].rtf

2022-05-26 13:53 Elżbieta Kalwasinska Zamawiający informuje, iż w dniu 26 maja 2022 roku, udzielił odpowiedzi na złożone pytanie oraz
dokonał zmiany treści SWZ. W załączeniu treść Wyjaśnień i Zmian oraz załączniki nr 2 i 9 po dokonanych zmianach.

2 WYJAŚNIENIE I ZMIA [...].pdf

Załącznik nr 2 Formu [...].pdf

Załącznik nr 9 do S [...].pdf

2022-05-25 13:59 Elżbieta Kalwasinska W załączeniu treść wyjaśnienia treści SWZ

1 WYJAŚNIENIE.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 732