Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.10.22 Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im. R. Czerwiakowskiego

Deadlines:
Published : 24-05-2022 09:28:00
Placing offers : 27-07-2022 10:40:00
Offers opening : 27-07-2022 10:45:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.10.22_SWZ.docx docx 111.37 2022-05-24 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 SWZ - Umowa (projekt) wraz z załącznikami.7z 7z 243.07 2022-05-24 09:28:00 Proceeding
Załączniki 1-7, 9, 10 do SWZ.7z 7z 182.63 2022-05-24 09:28:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 278.92 2022-05-24 09:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 100.75 2022-05-24 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Dokumentacja projektowa.7z 7z 187773.05 2022-05-24 09:44:22 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie terminu.pdf pdf 72.35 2022-06-24 11:22:21 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 253.24 2022-07-27 10:35:07 Public message
SZP.251.10.22_Unieważnienie.pdf pdf 457.81 2022-07-27 10:35:07 Public message

Announcements

2022-07-27 10:35 Joanna Błażej Szanowni Państwo,
Zamawiający informuję o unieważnieniu postępowania.

W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu.

Z poważaniem
Joanna Błażej

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

SZP.251.10.22_Uniewa [...].pdf

2022-06-24 11:22 Joanna Błażej Szanowni Państwo, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin to 19.08.2022r. W załączeniu ogłoszenie o zmianie terminu przesłane dnia 24.06.2022r. do publikacji w DZ.U.U.E.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1680