Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00170599/01 z dnia 2022-05-20 1. Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego: a) młynu planetarno-kulowego w zakresie części I zamówienia, b) automatycznego licznika cząstek w zakresie części II zamówienia, c) miernika pomiarowego oraz multimetru cyfrowego w zakresie części III zamówienia. Nr referencyjny 19/ITWL/PIiZ2022/PN/2022/D

Deadlines:
Published : 20-05-2022 15:15:00
Placing offers : 02-06-2022 10:00:00
Offers opening : 02-06-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 388.51 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.67 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8630.95 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 48.37 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.docx docx 57.03 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 410.69 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 27.47 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 350.78 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 25.65 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 332.47 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 26.86 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 347.44 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.68 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 330.52 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 28.09 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 340.76 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 486.97 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 499.44 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 27.13 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 430.42 2022-05-20 15:15:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 02.06.2022 r..pdf pdf 140.21 2022-06-02 11:58:22 Public message
Informacja o wyborze oferty w zakresie części II zamówienia i o unieważnieniu w zakresie części I i III zamówienia.pdf pdf 253.97 2022-06-14 15:18:06 Public message

Announcements

2022-06-14 15:18 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części II zamówienia i unieważnieniu postępowania w zakresie części I i III zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-02 11:58 Anna Łęgowik Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-02 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
a) w zakresie części I zamówienia kwotę gross 67 650 zł,
b) w zakresie części II zamówienia kwotę gross 209 100 zł,
c) w zakresie części III zamówienia kwotę gross 22 755 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 565