Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.270.3.2022 Termomodernizacja posadzek budynku wraz z robotami budowlanymi wykończenia wnętrz

Deadlines:
Published : 20-05-2022 11:04:00
Placing offers : 06-06-2022 08:00:00
Offers opening : 06-06-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022 BZP 00169124_01 z dnia 2022-05-20.pdf pdf 165.57 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
SWZ - Roboty budowlane - Termomodernizacja posadzek budynku wraz z robotami budowlanymi wykończenia wnętrz..pdf pdf 415.15 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 174.33 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf pdf 151.04 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
ZaŁącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf pdf 210.02 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.pdf pdf 248.49 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf pdf 153.78 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.pdf pdf 124.93 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie oddania dla Wykonawcy zasobów.pdf pdf 160.66 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 124.78 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 332.26 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja projektowa branży termomodernizacyjnej, budowlanej, elektrycznej, sanitarnej ....pdf pdf 28803.39 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Specyfikacja Techniczna branży termomodernizacyjnej, budowlanej, elektrycznej, sanitarnej....pdf pdf 1537.41 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar branży termomodernizacyjnej, budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i wystroju wnętrz.pdf pdf 2305.03 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.pdf pdf 168.07 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Zał. nr 1 do umowy - Karta gwarancyjna.pdf pdf 153.83 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Zał. nr 2 oraz Zał. nr 3 do umowy.pdf pdf 275.4 2022-05-20 11:04:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 128.77 2022-06-06 11:39:39 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 126.43 2022-06-13 13:12:41 Public message

Announcements

2022-06-13 13:12 Anna Dyczewska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-06-06 11:39 Anna Dyczewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-06 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto: 1 103 904,18 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1185