Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.SP3.TP.1.2022 „Przebudowa sali pomocniczej na sale dydaktyczne na parterze części dobudowanej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie”

Mariusz Thomas
Urząd Miasta w Redzie Department: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie
Deadlines:
Published : 19-05-2022 15:02:00
Placing offers : 03-06-2022 11:00:00
Offers opening : 03-06-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 139.47 2022-05-19 15:02:00 Proceeding
SWZ_1_SP3_REDA.pdf pdf 1341.87 2022-05-19 15:02:00 Proceeding
Załącznik_A_Dokumentacja_techniczna_przedmiary.zip zip 5794.27 2022-05-19 15:02:00 Proceeding
Załącznik_nr_9_Wzór_Umowy.pdf pdf 903.67 2022-05-19 15:02:00 Proceeding
Załączniki_edytowalne.doc doc 224.5 2022-05-19 15:02:00 Proceeding
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 518.5 2022-06-03 13:33:22 Public message
Informacja_o_wyborze_PLATFORMA.pdf pdf 696.38 2022-06-15 13:37:59 Public message

Announcements

2022-06-15 13:37 Mariusz Thomas Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-06-03 13:33 Mariusz Thomas Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-06-03 11:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 244 400,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 724