Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 06/2022 Dostawa środków dezynfekcyjnych

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 19-05-2022 12:48:00
Placing offers : 31-05-2022 09:00:00
Offers opening : 31-05-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xls xls 673.5 2022-05-19 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc doc 101 2022-05-19 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 53.5 2022-05-19 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 42 2022-05-19 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.docx docx 16.72 2022-05-19 12:48:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2022BZP 0016774901 z dnia 2022-05-19.pdf pdf 147.57 2022-05-19 12:48:00 Proceeding
SWZ.docx docx 69.3 2022-05-19 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 50 2022-05-19 12:48:00 Proceeding
zmiana terminu.pdf pdf 284.52 2022-05-25 14:32:34 Public message
Ogłoszenie nr 2022BZP 0017692301 z dnia 2022-05-25.pdf pdf 32.11 2022-05-25 14:32:34 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 3126.47 2022-05-27 14:40:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert 06_2022.pdf pdf 368.69 2022-05-31 13:11:03 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - www.pdf pdf 709.58 2022-06-17 13:27:53 Public message

Announcements

2022-06-17 13:27 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-31 13:11 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-31 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross (PLN): Zadanie nr 1 - 45 586,80; Zadanie nr 2 - 56 907,36; Zadanie nr 3 - 52 642,82; Zadanie nr 4 - 8 402,40; Zadanie nr 5 - 26 798,04.
2022-05-27 14:40 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza Wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-05-25 14:32 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację o zmianie terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

zmiana terminu.pdf

Ogłoszenie nr 2022BZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 778