Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BO/8/2022 Platforma produktów i usług Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej – pilotaż.

Izabel Gawlik-Barańska
Polska Agencja Kosmiczna
Deadlines:
Published : 18-05-2022 10:31:00
Placing offers : 27-06-2022 10:30:00
Offers opening : 27-06-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.48 2022-05-18 10:31:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 391.9 2022-05-18 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 847.31 2022-05-18 10:31:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ.pdf pdf 107.6 2022-05-18 10:31:00 Proceeding
Załacznik Nr 3 do SWZ - JEDZ.pdf pdf 332.5 2022-05-18 10:31:00 Proceeding
Załączniki od 4 do 7 do SWZ.pdf pdf 287.24 2022-05-18 10:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ.pdf pdf 68.83 2022-05-18 10:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ.pdf pdf 141.91 2022-05-18 10:31:00 Proceeding
Załacznik Nr 10 do SWZ- PPU.pdf pdf 183.92 2022-05-18 10:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 11-12 do SWZ.pdf pdf 198.27 2022-05-18 10:31:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania - pismo Zamawiającego z dnia 03.06.2022.pdf pdf 181.76 2022-06-03 13:20:48 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 67.63 2022-06-14 13:10:52 Public message
pismo Zamawiającego z dnia 14 czerwca 2022 r..pdf pdf 290.85 2022-06-14 13:13:27 Public message
Załącznik nr 1 - zmodyfikowany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami.pdf pdf 845.71 2022-06-14 13:13:28 Public message
Załaczniki od nr 2 do nr 7 do SWZ.docx docx 80.17 2022-06-14 13:13:28 Public message
Wykaz Usług - załącznik Nr 8 do SWZ.docx docx 51.09 2022-06-14 13:13:28 Public message
Wykaz osób- załącznik Nr 9 do SWZ.docx docx 55.93 2022-06-14 13:13:28 Public message
Zaąłcznik Nr 11-12 do SWZ.docx docx 29.67 2022-06-14 13:13:28 Public message
odpowiedzi na pytania - pismo z dnia 21 czerwca 2022 r..pdf pdf 169.04 2022-06-21 16:38:56 Public message
wyjaśnienia - pismo z dnia 23 czerwca 2022 r.pdf pdf 133.75 2022-06-23 17:42:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 189.57 2022-06-27 15:04:10 Public message

Announcements

2022-06-27 15:04 Izabel Gawlik-Barańska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-27 10:30 Buyer message Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, ul Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129, ze zm.), informuje, że na realizację zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości: 986 684,48 zł
2022-06-23 17:42 Izabel Gawlik-Barańska pismo Zamawiającego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyjaśnień

wyjaśnienia - pismo [...].pdf

2022-06-21 16:38 Izabel Gawlik-Barańska pismo Zamawiającego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-06-14 13:13 Izabel Gawlik-Barańska pismo Zamawiającego w sprawie udzielania wyjaśnień oraz modyfikacji SWZ (wraz z załącznikami)

pismo Zamawiającego [...].pdf

Załącznik nr 1 - zmo [...].pdf

Załaczniki od nr 2 d [...].docx

Wykaz Usług - załącz [...].docx

Wykaz osób- załączni [...].docx

Zaąłcznik Nr 11-12 [...].docx

2022-06-14 13:10 Izabel Gawlik-Barańska ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-03 13:20 Izabel Gawlik-Barańska pismo Zamawiającego z dnia 03.06.2022 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień na zapytania Wykonawcy

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2263