Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/2022/U Ochrona obiektów i sprzątanie pomieszczeń biurowych Tyskiego TBS Sp. z o. o.

Artur Wyżkiewicz
Tyskie TBS Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 18-05-2022 12:22:00
Placing offers : 26-05-2022 10:00:00
Offers opening : 26-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
11-2022-U SWZ (1).pdf pdf 591.5 2022-05-18 12:22:00 Proceeding
11-2022-U ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.58 2022-05-18 12:30:57 Public message
13-2022-U otwarcie ofert.pdf pdf 197.58 2022-05-26 11:02:07 Public message
11-2022-U zawiadomienie o wyborze oferty (1).pdf pdf 366.65 2022-06-09 18:23:09 Public message
11-2022-U ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.18 2022-06-29 12:40:44 Public message

Announcements

2022-06-29 12:40 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00230102/01 z dnia 29 czerwca 2022 r.
Z poważaniem,
Artur Wyżkiewicz

11-2022-U ogłoszenie [...].pdf

2022-06-09 18:23 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Z poważaniem,
Artur Wyżkiewicz

11-2022-U zawiadomie [...].pdf

2022-05-26 11:02 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,

13-2022-U otwarcie o [...].pdf

2022-05-26 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 589.729,99 zł brutto.
2022-05-24 09:54 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
poniżej przedkładamy odpowiedzi na pytania w zakresie treści SWZ:
Jaki jest metraż okien w dwóch lokalizacjach stanowiących przedmiot zamówienia oraz czy usługa mycia okien wymaga technik alpinistycznych?
Metraż okien do mycia to ok. 100 m2 w biurowcu przy ul. Budowlanych 59 i ok. 70 m2 w biurowcu przy ul. Grota Roweckiego 42-44. Usługi mycia okien nie wymagają technik alpinistycznych.

Jaki jest metraż dachów podlegających odśnieżaniu dla obydwu lokalizacji stanowiących przedmiot zamówienia?
Powierzchnia dachu przy ul. Budowlanych 59 to 1340 m2, a przy ul. Grota Roweckiego 42-44 to 1107 m2.
Z poważaniem,
2022-05-18 12:30 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy ogłoszenie nr 2022/BZP 00165182/01 z dnia 18 maja 2022 r.
Z poważaniem,

11-2022-U ogłoszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 552