Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/R/2022 „Remont korytarzy i klatek schodowych Domu Pomocy Społecznej w Uhowie”

Deadlines:
Published : 19-05-2022 18:27:00
Placing offers : 07-06-2022 09:00:00
Offers opening : 07-06-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ remont DPS Uhowo-sig.pdf pdf 452.92 2022-05-19 18:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 13119.14 2022-05-19 18:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy DPS Uhowo.doc doc 246 2022-05-19 18:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 55 2022-05-19 18:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadcznia o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 27.39 2022-05-19 18:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4a do SWZ - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 24.47 2022-05-19 18:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 20.5 2022-05-19 18:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu robót.doc doc 37.5 2022-05-19 18:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór wykazu osób.doc doc 40 2022-05-19 18:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania.doc doc 40.5 2022-05-19 18:27:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.13 2022-05-19 18:33:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 190.99 2022-06-07 16:39:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze - STRONA-sig.pdf pdf 196.3 2022-07-21 21:53:41 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.91 2022-08-26 08:12:50 Public message

Announcements

2022-08-26 08:12 Daniel Roszkowski Zamawiający przekazuje w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-21 21:53 Łukasz Czułowski Zamawiający przekazuje w załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-07 16:39 Łukasz Czułowski Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-07 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 585 000,00 zł.
2022-05-19 18:33 Łukasz Czułowski Zamawiający przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zamówieniu.

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 672