Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PFiZP 271.8.2022 Zakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Angelika Grzelaczyk
Gmina i Miasto Stawiszyn
Deadlines:
Published : 13-05-2022 12:21:00
Placing offers : 20-05-2022 10:00:00
Offers opening : 20-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 415.65 2022-05-13 13:30:35 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.27 2022-05-13 13:33:42 Proceeding
SWZ.zip zip 1002.71 2022-05-13 13:33:56 Proceeding
odpowiedź.pdf pdf 167.61 2022-05-17 08:36:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 174.88 2022-05-20 12:47:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 168.29 2022-06-08 13:26:27 Public message
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 137.81 2022-06-15 11:16:17 Public message

Announcements

2022-06-15 11:16 Angelika Grzelaczyk Zawiadomienie o unieważnienie postępowania.

Powiadomienie o unie [...].pdf

2022-06-08 13:26 Angelika Grzelaczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 12:47 Angelika Grzelaczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- 170 731,70 netto
2022-05-17 08:36 Angelika Grzelaczyk Nawiązując do zapytania jakie wpłynęły do Zamawiającego w załączeniu przekazuję wyjaśnienia nr 1

odpowiedź.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 643