Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/L/6/22 Dostawa leków

Deadlines:
Published : 13-05-2022 10:04:00
Placing offers : 25-05-2022 10:00:00
Offers opening : 25-05-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 577.58 2022-05-13 10:04:00 Proceeding
SWZ.docx docx 232.44 2022-05-13 10:04:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1624.26 2022-05-13 10:04:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z dnia 19.05.2022 r..pdf pdf 731.77 2022-05-19 14:02:47 Public message
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy zmodyfikowany 19.05.2022 r..xls xls 411 2022-05-19 14:02:47 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 524.61 2022-05-25 12:39:14 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 215.38 2022-06-08 10:54:51 Public message
2022-OJS127-361160-pl.pdf pdf 825.19 2023-02-15 13:44:18 Public message
Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację zamówienia.docx docx 190.14 2022-05-25 10:00:00 Public message

Announcements

2023-02-15 13:44 Zamówienia Publiczne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2022-OJS127-361160-p [...].pdf

2022-06-08 10:54 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2022-05-25 12:39 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-05-25 10:00 Buyer message W załączeniu informacja o kwotach przeznaczonych na realizację zamówienia

Informacja o kwotach [...].docx

2022-05-19 14:02 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 2 - For [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 967