Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.ZP.04.2022 „Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno – biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce”

Marianna Grzyb
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 12-05-2022 08:29:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu 00154412-01.pdf pdf 180.25 2022-05-12 08:29:00 Proceeding
2. SWZ- Roboty budowlane WI.ZP.04.2022.pdf pdf 974.7 2022-05-12 08:29:00 Proceeding
3. Załączniki do SWZ.zip zip 376 2022-05-12 08:29:00 Proceeding
4a. Zał. nr 9a - Dokumentacja projektowa.zip zip 49276.55 2022-05-12 08:29:00 Proceeding
4b. Zał. nr 9b - Specyfikacje techniczne SST.zip zip 2532.26 2022-05-12 08:29:00 Proceeding
4c. Zał. nr 9c - Przedmiary.zip zip 598.52 2022-05-12 08:29:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi i Załącznik G4.zip zip 1238.55 2022-05-25 10:47:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 717.86 2022-05-30 12:09:12 Public message
Informacja o wyborze oferty WI.ZP.04.2022.pdf pdf 833.78 2022-06-28 12:39:54 Public message

Announcements

2022-06-28 12:39 Marianna Grzyb Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-30 12:09 Marianna Grzyb Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 272 014,81 PLN
2022-05-25 10:47 Marianna Grzyb W załączeniu skompresowany do ZIP załącznik zawierający: Pytania i odpowiedzi do SWZ oraz załącznik G4 -prawidłowy schemat rozmieszczenia gaśnic

pytania i odpowiedzi [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 708