Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/ZP/2022 Dostawy produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy

Deadlines:
Published : 11-05-2022 14:59:00
Placing offers : 07-06-2022 10:00:00
Offers opening : 07-06-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
6_ZP_2022 - ogloszenie o zamowieniu 2022-OJS091-249855 skan.pdf pdf 3208.17 2022-05-11 14:59:00 Proceeding
6_ZP_2022 - ogloszenie o zamowieniu 2022-OJS091-249855.pdf pdf 140.69 2022-05-11 14:59:00 Proceeding
6_ZP_2022 SWZ - skan.pdf pdf 14689.32 2022-05-11 14:59:00 Proceeding
6_ZP_2022 SWZ.pdf pdf 1027.69 2022-05-11 14:59:00 Proceeding
6_ZP_2022 Załączniki do SWZ - wersja edytowalna.zip zip 119.31 2022-05-11 14:59:00 Proceeding
6_ZP_2022 Załączniki do SWZ.zip zip 2484.34 2022-05-11 14:59:00 Proceeding
6_ZP_2022 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert - skan.pdf pdf 259.55 2022-06-07 13:21:35 Public message
6_ZP_2022 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 765.16 2022-06-07 13:21:35 Public message

Announcements

2022-06-07 13:21 Karolina Nolda Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

6_ZP_2022 Zbiorcze z [...].pdf

6_ZP_2022 Zbiorcze z [...].pdf

2022-06-07 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 558 000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 555