Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 15/C/22 Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV, stalową i aluminiową wraz z parapetami z blachy powlekanej oraz montaż wewnętrznych rolet okiennych w budynku administracyjnym KPP w Sokółce

Grażyna Sacharko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 10-05-2022 07:44:00
Placing offers : 27-05-2022 09:30:00
Offers opening : 27-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.14 2022-05-10 07:44:00 Proceeding
SWZ.doc doc 562.5 2022-05-10 07:44:00 Proceeding
KPP Sokółka przedmiar robót budowlanych.pdf pdf 88.39 2022-05-10 07:44:00 Proceeding
KPP Sokółka przedmiar robót elektrycznych.pdf pdf 59.66 2022-05-10 07:44:00 Proceeding
KPP Sokółka STWiORB - branża budowlana.pdf pdf 231.35 2022-05-10 07:44:00 Proceeding
KPP Sokółka STWiORB - branża elektryczna.pdf pdf 72.18 2022-05-10 07:44:00 Proceeding
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ.docx docx 41.47 2022-05-20 09:40:49 Public message
Załącznik do wyjaśnien i modyfikacji - rys. nr 22.pdf pdf 895.5 2022-05-20 09:40:49 Public message
Załącznik do wyjaśnień i modyfikacji - rys. nr 23.pdf pdf 826.53 2022-05-20 09:40:49 Public message
Sprostowanie do wyjasnień i modyfikacji treści SWZ z dnia 20.05.2022.docx docx 40.3 2022-05-24 14:15:34 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 90 2022-05-27 10:37:09 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 99.68 2022-06-30 14:05:54 Public message

Announcements

2022-06-30 14:05 Grażyna Sacharko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].docx

2022-05-27 10:37 Grażyna Sacharko INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2022-05-27 09:30 Buyer message
Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 604.576,06 zł brutto.
2022-05-24 14:15 Grażyna Sacharko Sprostowanie do wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ z dnia 20.05.2022r.

Sprostowanie do wyja [...].docx

2022-05-20 09:40 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ

Wyjaśnienia i modyfi [...].docx

Załącznik do wyjaśni [...].pdf

Załącznik do wyjaśni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 658