Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00148572/01 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap I” ZP – 271- 4/2022

Zamówienia Publiczne
Gmina Tuchów
Deadlines:
Published : 06-05-2022 15:08:00
Placing offers : 25-05-2022 09:00:00
Offers opening : 25-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Postępowanie wystawiła: Anna Samelzon-Janisz

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2022 BZP 00148572 01 z dnia 2022-05-06.pdf pdf 357.62 2022-05-06 15:08:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia _ ZP_271_4_2022.pdf pdf 407.75 2022-05-06 15:08:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ _ formularz ofertowy.docx docx 1025.92 2022-05-06 15:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2a DO SWZ _OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE.docx docx 1027.49 2022-05-06 15:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2b DO SWZ _OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW.docx docx 1023.63 2022-05-06 15:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_projekt umowy.docx docx 1041.42 2022-05-06 15:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_opis przedmiotu zamówienia.docx docx 1135.05 2022-05-06 15:08:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ _ grupa kapitałowa.docx docx 1020.7 2022-05-06 15:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_Audyty do przetargu.zip zip 20202.22 2022-05-06 15:08:00 Proceeding
pismo_pytania_i_odpowiedzi_ZP_271_4_2022.pdf pdf 167.11 2022-05-09 11:32:01 Public message
pismo_pytania_i_odpowiedzi_ZP_271_4_2022.pdf pdf 178.11 2022-05-19 14:45:44 Public message
pismo_zmiana ogłoszenia_ZP_271_4_2022.pdf pdf 143.75 2022-05-19 14:53:57 Public message
zmiana_Specyfikacja Warunków Zamówienia _ ZP_271_4_2022.pdf pdf 407.99 2022-05-19 14:53:57 Public message
Ogłoszenie nr 2022 BZP 00168103 01 z dnia 2022-05-19.pdf pdf 136.09 2022-05-19 14:53:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert -ZP-271-4_2022.pdf pdf 60.41 2022-05-25 12:12:00 Public message
Ogłoszenie nr 2022_BZP 00178226_01 z dnia 2022-05-26.pdf pdf 214.09 2022-05-26 11:33:47 Public message
ZP_271_4_2022_pismo_unieważnienie.BES.pdf pdf 200.45 2022-05-26 11:33:47 Public message

Announcements

2022-05-26 11:33 Zamówienia Publiczne INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie nr 2022_B [...].pdf

ZP_271_4_2022_pismo_ [...].pdf

2022-05-25 12:12 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Uwaga! Brak ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-25 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 623 377,31 zł brutto
Część nr 1 - 78 085,92 zł brutto
Część nr 2 - 66 240,00 zł brutto
Część nr 3 - 60 030,00 zł brutto
Część nr 4 - 53 141,04 zł brutto
Część nr 5 - 48 346,77 zł brutto
Część nr 6 - 61 934,40 zł brutto
Część nr 7 - 27 484,08 zł brutto
Część nr 8 - 69 276,00 zł brutto
Część nr 9 - 19 794,72 zł brutto
Część nr 10 - 30 690,87 zł brutto
Część nr 11 - 63 715,15 zł brutto
Część nr 12 - 44 628,43 zł brutto
2022-05-19 14:53 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w treści SWZ oraz ogłoszenia nr 2022/BZP 00148572/01 z dnia 2022-05-06.
UWAGA! Zmianie ulega m.in. termin składania i otwarcia ofert.

pismo_zmiana ogłosze [...].pdf

zmiana_Specyfikacja [...].pdf

Ogłoszenie nr 2022 B [...].pdf

2022-05-19 14:45 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytanie z dnia 18.05.2022 r.:

pismo_pytania_i_odpo [...].pdf

2022-05-12 13:48 Zamówienia Publiczne Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 623 377,31 zł brutto
Część nr 1 - 78 085,92 zł brutto
Część nr 2 - 66 240,00 zł brutto
Część nr 3 - 60 030,00 zł brutto
Część nr 4 - 53 141,04 zł brutto
Część nr 5 - 48 346,77 zł brutto
Część nr 6 - 61 934,40 zł brutto
Część nr 7 - 27 484,08 zł brutto
Część nr 8 - 69 276,00 zł brutto
Część nr 9 - 19 794,72 zł brutto
Część nr 10 - 30 690,87 zł brutto
Część nr 11 - 63 715,15 zł brutto
Część nr 12 - 44 628,43 zł brutto
2022-05-12 13:44 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-09 11:32 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytanie z dnia 09.05.2022 r.:

pismo_pytania_i_odpo [...].pdf

2022-05-06 15:21 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 566