Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZP.2380.18.2022 Naprawy, modernizacje i konserwacje masztów wraz z systemami antenowymi sieci radiokomunikacyjnych Policji woj. wielkopolskiego

Agata Cieślewicz
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 06-05-2022 14:54:00
Placing offers : 16-05-2022 11:00:00
Offers opening : 16-05-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.pdf pdf 819.75 2022-05-06 14:54:00 Proceeding
Załączniki 2-5 wersja edytowalna.doc doc 624.5 2022-05-06 14:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 224.12 2022-05-06 14:54:04 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 99.34 2022-05-16 15:23:30 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 360.14 2022-06-29 16:01:00 Public message

Announcements

2022-06-29 16:01 Piotr Zasieczny Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-05-16 15:23 Agata Cieślewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-16 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 652 000,00 zł brutto, w tym dla części:
1) nr 1, wartość 194 000,00 zł brutto;
2) nr 2, wartość 119 000,00 zł brutto;
3) nr 3, wartość 209 000,00 zł brutto;
4) nr 4, wartość 130 000,00zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 304