Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.340.27.22 Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy)

Deadlines:
Published : 06-05-2022 12:33:00
Placing offers : 23-05-2022 13:00:00
Offers opening : 23-05-2022 13:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_BZP.pdf pdf 131.14 2022-05-06 12:33:00 Proceeding
Rozdział1_2_i_3_SWZ_DA.340.27.22 SWZ_IDW_Formularzoferty_projektumowy.pdf pdf 559.51 2022-05-06 12:33:00 Proceeding
Rozdział4_Dokumentacja.zip zip 399.94 2022-05-06 12:33:00 Proceeding
Załaczniki_do _IDW.zip zip 64.64 2022-05-06 12:33:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert..doc doc 35 2022-05-24 14:59:27 Public message
2022-05-24 rozstrzygniecie-sig.pdf pdf 506.7 2022-05-24 15:00:02 Public message
informacja dotycząca omyłki pisarskiej.pdf pdf 456.83 2022-07-01 09:57:26 Public message

Announcements

2022-07-01 09:57 Violetta Piwońska Załączam informację dotyczącą omyłki pisarskiej.

informacja dotycząca [...].pdf

2022-05-24 15:00 Violetta Piwońska Rozstrzygnięcie

2022-05-24 rozstrzyg [...].pdf

2022-05-24 14:59 Violetta Piwońska Informacja z otwarcia

informacja z otwarci [...].doc

2022-05-23 13:00 Buyer message Zamierzenie Zamawiającego 40.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 423