Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00146592/01 Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek garnizonu mazowieckiego – część 1 - numer wew. 19 /22

Deadlines:
Published : 05-05-2022 15:27:00
Placing offers : 18-05-2022 10:00:00
Offers opening : 18-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
opublikowane ogłoszenie.pdf pdf 151.08 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
SWZ 19-22.docx docx 81.66 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
SWZ 19-22.pdf pdf 461.28 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załacznik nr 1A - Formularz ofertowy nr 1.docx docx 25.91 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załacznik nr 1A - Formularz ofertowy nr 1.pdf pdf 254.17 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załacznik nr 1B - Formularz ofertowy nr 2.docx docx 24.89 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załacznik nr 1B - Formularz ofertowy nr 2.pdf pdf 239.98 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załacznik nr 1C - Formularz ofertowy nr 3.docx docx 24.84 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załacznik nr 1C - Formularz ofertowy nr 3.pdf pdf 235.92 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświad. o niepodl.wykluczeniu.docx docx 17.05 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświad. o niepodl.wykluczeniu.pdf pdf 177.19 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia.docx docx 146.65 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia.pdf pdf 379.83 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4A do SWZ.docx docx 16.79 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4A do SWZ.pdf pdf 200.33 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4B do SWZ.docx docx 40.79 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4B do SWZ.pdf pdf 193.02 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4C do SWZ.docx docx 14.17 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4C do SWZ.pdf pdf 173.12 2022-05-05 15:27:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie opublikowane.pdf pdf 37.48 2022-05-10 13:28:46 Public message
zmiana tresci swz nr 1.docx docx 16.65 2022-05-10 13:28:46 Public message
zmiana treści swz.pdf pdf 65.05 2022-05-10 13:28:46 Public message
załącznik nr 2 po zmianach.docx docx 19.54 2022-05-11 12:08:10 Public message
wyjaśnienia tresci swz nr 1.docx docx 16.29 2022-05-13 12:19:24 Public message
wyjaśnienie treści swz.pdf pdf 49.45 2022-05-13 12:19:24 Public message
Inf. z otwarcia .docx docx 28.69 2022-05-18 14:52:56 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 146.85 2022-05-18 14:52:56 Public message
Inf. o wyborze Wykonawców.pdf pdf 690.99 2022-06-03 09:01:18 Public message

Announcements

2022-06-03 09:01 Piotr Zarębski Zamawiający - Komenda Wojewódzka z siedzibą w Radomiu w załączeniu przekazuje informację z wyboru najkorzystniejszych ofert w dniu 03.06.2022 dokument w załączeniu. Z poważaniem st. insp. Piotr Zarębski Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu

Inf. o wyborze Wykon [...].pdf

2022-05-18 14:52 Piotr Zarębski Zamawiający - Komenda Wojewódzka z siedzibą w Radomiu w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w dniu 18.05.2022 dokument w załączeniu. Z poważaniem st. insp. Piotr Zarębski Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu

Inf. z otwarcia .doc [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-18 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 37 343,27 zł w tym na zadanie:
Zadanie nr 1 – 21 077,71 zł brutto
Zadanie nr 2 – 4 359,52 zł brutto
Zadanie nr 3 – 11 906,04 zł brutto
2022-05-13 12:19 Piotr Zarębski Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w załączeniu zamieszcza wyjaśnienie treści SWZ.

wyjaśnienia tresci s [...].docx

wyjaśnienie treści s [...].pdf

2022-05-11 12:08 Piotr Zarębski Dotyczy zmiany treści SWZ l.dz 746/ 2022 opublikowanej w dniu 10.05.2022.
Zamawiający zamieszcza NOWY załącznik nr 2, UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

załącznik nr 2 po zm [...].docx

2022-05-10 13:28 Piotr Zarębski Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SWZ.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana tresci swz nr [...].docx

zmiana treści swz.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 640