Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00146117/01 Zakup i dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania wymazów z jamy ustnej

Deadlines:
Published : 05-05-2022 13:48:00
Placing offers : 16-05-2022 10:00:00
Offers opening : 16-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.64 2022-05-05 13:48:00 Proceeding
SWZ nr 20.docx docx 81.29 2022-05-05 13:48:00 Proceeding
SWZ nr 20.pdf pdf 393.81 2022-05-05 13:48:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 21.09 2022-05-05 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświad. o niepodl.wykluczeniu.docx docx 16.19 2022-05-05 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3- projekt umowy.docx docx 28.39 2022-05-05 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4- wykaz asortymentowo-ilościowy.docx docx 19.68 2022-05-05 13:48:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 60.59 2022-05-16 14:45:34 Public message
Informacja z otwarcia.docx docx 18.41 2022-05-16 14:45:34 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 127.65 2022-05-23 15:19:27 Public message
Informacja o wyborze oferty.docx docx 20.11 2022-05-23 15:19:27 Public message

Announcements

2022-05-23 15:19 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
W załączeniu przesyłam pismo ZP- 875/22

Z poważaniem
Ewa Piasta-Grzegorczyk

informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2022-05-16 14:45 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, pismo ZP-800/22.

Z poważaniem
Ewa Piasta-Grzegorczyk

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2022-05-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia gross 255.840,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 272