Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10/2022

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 04-05-2022 11:30:00
Placing offers : 16-05-2022 12:00:00
Offers opening : 16-05-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.43 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 340.6 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ- formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.72 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ- projekt umowy.pdf pdf 243.27 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1-do umowy.docx docx 14.47 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.59 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.27 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 36.5 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 26.09 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.1 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.43 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ -Oświadczenie art. 7 ust. 1.docx docx 17.52 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 81.1 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
espd-request.xml xml 130.6 2022-05-04 11:30:00 Proceeding
Odpowiedzi platforma.pdf pdf 284.4 2022-05-11 13:47:48 Public message
Zdj. nr 1 -pyt.5.jpg jpg 8173.74 2022-05-11 13:47:48 Public message
Zdj. nr 2-Pyt. 5.jpg jpg 9136.46 2022-05-11 13:47:48 Public message
Zdj. nr 3-Pyt. 5.jpg jpg 11779.02 2022-05-11 13:47:48 Public message
Zdj. nr 4-Pyt.5.jpg jpg 9388.42 2022-05-11 13:47:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 48.44 2022-05-16 12:41:03 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 36.62 2022-05-17 12:37:10 Public message

Announcements

2022-05-17 12:37 Barbara Dąbrówka Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-16 12:41 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-16 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizacje:
Zad. 1 - 1 250 000,00 zł netto/ 1 350 000,00 zł brutto
Zad. 2 - 1 000 000,00 zł netto/1 080 000,00 zł brutto,
Zad. 3 - 750 000,00 zł netto/ 810 000,00 zł brutto
2022-05-11 13:47 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania oraz zdjęcia.

Odpowiedzi platforma [...].pdf

Zdj. nr 1 -pyt.5.jpg

Zdj. nr 2-Pyt. 5.jpg

Zdj. nr 3-Pyt. 5.jpg

Zdj. nr 4-Pyt.5.jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 896