Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSP.PN.271.01.2022 Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kikół

Andrzej Sobociński
Gmina Kikół
Deadlines:
Published : 04-05-2022 10:59:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie Dz.U. 2022-OJS086-232007-pl.pdf pdf 118.74 2022-05-04 10:59:00 Proceeding
SWZ - OSP.PN.271.01.2022.pdf pdf 1374.91 2022-05-04 10:59:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 786.12 2022-05-04 10:59:00 Proceeding
SWZ - po zmianie.pdf pdf 1523.5 2022-05-11 10:12:01 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ po zmianie.docx docx 26.54 2022-05-11 10:12:01 Public message
Załącznik nr 3a do SWZ.docx docx 21.78 2022-05-11 10:12:01 Public message
Załącznik nr 3b do SWZ.docx docx 20.5 2022-05-11 10:12:01 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ po zmianie.docx docx 18.76 2022-05-11 10:12:01 Public message
Odpowiedź OSP II.pdf pdf 104.26 2022-05-27 11:22:40 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 193.26 2022-05-30 13:23:05 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 77 2022-06-09 14:19:35 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 111.97 2022-07-08 09:19:05 Public message

Announcements

2022-07-08 09:19 Andrzej Sobociński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-06-09 14:19 Andrzej Sobociński INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].doc

2022-05-30 13:23 Andrzej Sobociński INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 10:00 Buyer message kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 1 350 540,00
2022-05-27 11:22 Andrzej Sobociński odpowiedzi na pytania

Odpowiedź OSP II.pdf

2022-05-11 10:12 Andrzej Sobociński Zmiany SWZ i załączników

SWZ - po zmianie.pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 3a do S [...].docx

Załącznik nr 3b do S [...].docx

Załącznik nr 4 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 568