Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ/1/P/2022 "USŁUGI ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW Z TARGOWISK, JARMARKÓW I KIERMASZÓW W POZNANIU"

Monika Maserak
Targowiska Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 30-04-2022 09:49:00
Placing offers : 10-05-2022 08:00:00
Offers opening : 10-05-2022 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPIS TECHNICZNY PDF.pdf pdf 176.54 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
SWZ PDF.pdf pdf 1074.98 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ_Oferta.doc doc 59 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ i Umowy_Oświadczenie z art. 125 ust. 1 V-1.doc doc 81.5 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ Grupa kapitałowa unia.docx docx 17.72 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie.._.docx docx 20.5 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ Oświedczenie o aktualności.doc doc 69 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ Wykaz usług.doc doc 33 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ Potencjał techniczny.doc doc 30 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - wykaz osób.doc doc 34.5 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
UMOWA PDF.pdf pdf 403.6 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załą. nr 4 Harmonogramy wywozu VI-XII i III - IV - V (006) PDF.pdf pdf 415.55 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załą. nr 5 Harmonogramy wywozu I-II PDF.pdf pdf 415.78 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załą. nr 6 Harmonogramy wywozu VI-IX i IV-V Bukowska (003) (004)PDF.pdf pdf 213.23 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załacznik 7b WYWOZY KONTENER WIELKANOCNY 2022 PDF.pdf pdf 194.83 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załą. nr 7 Harmonogramy wywozu jarmarki 2022 2023 PDF.pdf pdf 480.52 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załącznik 7a WYWOZY KONTENER BETLEJEM POZNAŃSKIE 2022 PDF.pdf pdf 203.28 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załącznik 7c WYWOZY KONTENER KIERMASZ JUNIKOWO 2022 PDF.pdf pdf 191.54 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załącznik 7d WYWOZY KONTENER BETLEJEM POZNAŃSKIE 2022 PDF.pdf pdf 200.21 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załącznik nr 1 DO OPISU technicznego PDF.pdf pdf 230.91 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załącznik nr 3 DO OPISU PDF.pdf pdf 413.98 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
załącznik nr 2 DO OPISU technicznego PDF.pdf pdf 223.28 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
Załącznik nr 11 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nowa PDF.pdf pdf 96.94 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
Załącznik nr 12 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych PDF.pdf pdf 97.76 2022-04-30 09:49:00 Proceeding
2022_BZP 00142050_01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1.pdf pdf 136.73 2022-04-30 09:51:10 Proceeding
2022_BZP 00142350_01 OGŁOSZENIE O ZMIANIE.pdf pdf 39.24 2022-04-30 09:51:10 Proceeding
SWZ -MODYFIKACJE 1.pdf pdf 988.29 2022-05-04 06:56:43 Proceeding
SWZ - WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH MODYFIKACJE 2 PDF.pdf pdf 987.97 2022-05-05 11:15:07 Proceeding
załą. nr 7 Harmonogramy wywozu jarmarki 2022 2023 MODYFIKACJE 2.pdf pdf 478.34 2022-05-05 11:15:07 Proceeding
załącznik nr 1 OPIS TECHNICZNY MODYFIKACJA 2.pdf pdf 232.35 2022-05-05 11:15:07 Proceeding
załącznik nr 3 DO OPISU MODYFIKACJE 2.pdf pdf 411.23 2022-05-05 11:15:07 Proceeding
SWZ -MODYFIKACJE 1.pdf pdf 988.29 2022-05-04 06:58:42 Public message
SWZ - WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH MODYFIKACJE 2 PDF.pdf pdf 987.97 2022-05-05 11:20:27 Public message
załą. nr 7 Harmonogramy wywozu jarmarki 2022 2023 MODYFIKACJE 2.pdf pdf 478.34 2022-05-05 11:20:27 Public message
załącznik nr 1 OPIS TECHNICZNY MODYFIKACJA 2.pdf pdf 232.35 2022-05-05 11:20:27 Public message
załącznik nr 3 DO OPISU MODYFIKACJE 2.pdf pdf 411.23 2022-05-05 11:20:27 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 41.3 2022-05-10 10:07:22 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NA STRONE.pdf pdf 41.63 2022-05-18 11:24:56 Public message

Announcements

2022-05-18 11:24 Monika Maserak Szanowni Państwo, w załączeniu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-05-10 10:07 Monika Maserak Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy informacje o złożonych w postępowaniu ofertach.

Informacja o złożony [...].pdf

2022-05-10 08:00 Buyer message Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) Zamawiający
informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę :
630 144,68 zł brutto
2022-05-05 11:20 Monika Maserak Szanowni Państwo, informujemy o kolejnej modyfikacji SWZ oraz załączników do SWZ. Zmiana dotyczy usunięcia pozycji:Jarmark Świętojański.

SWZ - WYWÓZ ODPADÓW [...].pdf

załą. nr 7 Harmonogr [...].pdf

załącznik nr 1 OPIS [...].pdf

załącznik nr 3 DO OP [...].pdf

2022-05-04 06:58 Monika Maserak Szanowni Państwo,
w dniu 30.04.2022r. została ogłoszona modyfikacja SWZ w zakresie terminu związania ofertą oraz w zakresie terminu składania ofert.

SWZ -MODYFIKACJE 1.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 274