Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00136859/01 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego wielofunkcyjnego urządzenia do kolorowego druku cyfrowego. Nr postępowania: 14/D-62/PliZ2022/PN/2022/D

Deadlines:
Published : 27-04-2022 11:43:00
Placing offers : 12-05-2022 10:00:00
Offers opening : 12-05-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.22 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8898.41 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 68 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 367.99 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.doc doc 84 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 371.3 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc doc 40.5 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 447.65 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc doc 35.5 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 434.4 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 344.76 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 37.5 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 337.93 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 40 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 337.48 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 309.35 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 208.76 2022-04-27 11:43:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 201.09 2022-05-10 10:20:56 Public message
Informacja z otwarcia.doc doc 64 2022-05-12 11:26:30 Public message
Informacja.pdf pdf 458.94 2022-05-24 11:54:36 Public message

Announcements

2022-05-24 11:54 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu: 14/D-62/PliZ2022/PN/2022/D
Z poważanie
Janusz Sibilski

Informacja.pdf

2022-05-12 11:26 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Janusz Sibilski

Informacja z otwarci [...].doc

2022-05-12 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia podstawowego: 264 450,00 PLN Brutto
2022-05-10 10:20 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu: 14/D-62/PliZ2022/PN/2022/D

Z poważanie
Janusz Sibilski

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579