Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZP.2380.19.2022 Modernizacja części pomieszczeń na poziomie parteru w budynku Komisariatu Policji w Trzciance

Piotr Zasieczny
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 26-04-2022 15:23:00
Placing offers : 11-05-2022 11:00:00
Offers opening : 11-05-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 76.17 2022-04-26 15:23:00 Proceeding
SWZ w załącznikami nr 1 - 6.pdf pdf 600.65 2022-04-26 15:23:00 Proceeding
Zał. nr 1 - 5 do SWZ w formie edytowalnej.docx docx 134.06 2022-04-26 15:23:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Dokumentacja wykonawcza.zip zip 1397.61 2022-04-26 15:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.05.2022 r..pdf pdf 37.02 2022-05-02 15:18:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 74.04 2022-05-11 14:18:32 Public message
Informacja o uniewżanieniu postępowania.pdf pdf 280.26 2022-05-16 15:52:08 Public message

Announcements

2022-05-16 15:52 Piotr Zasieczny Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o uniewża [...].pdf

2022-05-11 14:18 Piotr Zasieczny Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-11 11:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 350 000,00 zł brutto.
2022-05-02 15:18 Piotr Zasieczny Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.05.2022 r

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-02 15:15 Piotr Zasieczny The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 452