Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.13.2022 Przebudowa drogi gminnej w m. Tuchola Żarska w Gminie Lubsko

Deadlines:
Published : 22-04-2022 11:54:00
Placing offers : 09-05-2022 10:30:00
Offers opening : 09-05-2022 10:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki nr 11 - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 7551.48 2022-04-22 11:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - droga Tuchola - II przetarg.pdf pdf 139.01 2022-04-22 11:54:00 Proceeding
SWZ-droga Tuchola Zarska - II przetarg.pdf pdf 2103.22 2022-04-22 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 635.35 2022-04-22 11:54:00 Proceeding
Załączniki do SWZ do edycji - 1-3, 5-10.zip zip 151.96 2022-04-22 11:54:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 345.99 2022-05-09 13:39:53 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - droga Tuchola - unieważnienie.pdf pdf 258.2 2022-06-10 07:20:51 Public message
Ogloszenie o wyniku postępowania - unieważnieniu - droga Tuchola.pdf pdf 56.78 2022-06-10 07:40:41 Public message

Announcements

2022-06-10 07:40 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogloszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-10 07:20 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnieniu

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2022-05-09 13:39 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-09 10:30 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie: 4 375 947,10 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 653