Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.TP.271.08.2022 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. KASZTELAŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKÓŁ” W systemie zaprojektuj i wybuduj

Andrzej Sobociński
Gmina Kikół
Deadlines:
Published : 21-04-2022 10:23:00
Placing offers : 06-05-2022 10:00:00
Offers opening : 06-05-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 715.7 2022-04-21 10:23:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 3037.46 2022-04-21 14:58:50 Proceeding
Odpowiedź.pdf pdf 273.69 2022-04-29 14:52:16 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 158.19 2022-05-06 12:16:20 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 207.23 2022-05-26 11:53:41 Public message

Announcements

2022-05-26 11:53 Andrzej Sobociński INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-06 12:16 Andrzej Sobociński INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-06 10:00 Buyer message kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 5 000 000,00
2022-04-29 14:52 Andrzej Sobociński odpowiedź na pytania

Odpowiedź.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1130