Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-ZP-2375-11/22 „Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Nadbudowa budynku na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu”- etap II”

Deadlines:
Published : 15-04-2022 09:03:00
Placing offers : 29-04-2022 10:30:00
Offers opening : 29-04-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP.pdf pdf 127.42 2022-04-15 09:03:00 Proceeding
SWZ.doc doc 589.5 2022-04-15 09:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 do SWZ.zip zip 203.81 2022-04-15 09:03:00 Proceeding
Zał. 4a PROJEKT BUDOWLANY PODSTAWOWY.rar rar 70579.58 2022-04-15 09:03:00 Proceeding
Zał. 4b PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN.rar rar 53306.36 2022-04-15 09:03:00 Proceeding
Zał. 4c PROJEKT WYKONAWCZY.rar rar 498893.1 2022-04-15 09:03:00 Proceeding
Zał. 4d SPECYFIKACJE.rar rar 6074.57 2022-04-15 09:03:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ i przedłużenie terminu składania ofert.doc doc 121 2022-04-25 10:52:11 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz usług nowy.docx docx 24.65 2022-04-25 10:54:26 Public message
zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP.pdf pdf 46.47 2022-04-25 10:56:24 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 13.99 2022-04-29 10:30:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 43.5 2022-04-29 12:03:56 Public message
wyniki na stronę.pdf pdf 519.82 2022-05-26 12:45:08 Public message
wyniki na stronę.doc doc 92.5 2022-05-26 12:45:08 Public message

Announcements

2022-05-26 12:45 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 26.05.2022r.

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wyniki na stronę.pdf

wyniki na stronę.doc

2022-04-29 12:03 Piotr Adamaszek Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.04.2022r.

Informacja z otwarci [...].doc

2022-04-29 10:30 Piotr Adamaszek Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2022-04-25 10:56 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 25.04.2022r.

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP

zmiana ogłoszenia op [...].pdf

2022-04-25 10:54 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 25.04.2022r.

Nowy załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

2022-04-25 10:52 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 25.04.2022r.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Modyfikacja treści S [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 602