Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DŚ/01/2022 r. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podwozia 3 osiowego wraz z fabrycznie nową zabudową komunalną typu „śmieciarka”.

Krzysztof Olender
EKOREC Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 14-04-2022 11:41:00
Placing offers : 09-05-2022 10:00:00
Offers opening : 09-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2022 r. - śmieciarka.pdf pdf 129.65 2022-04-14 11:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1903.66 2022-04-14 11:41:00 Proceeding
Zał 4 - wykaz usług.pdf pdf 41 2022-04-14 11:41:00 Proceeding
Zał. 1 - formularz oferty.pdf pdf 104.67 2022-04-14 11:41:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 39.8 2022-04-14 11:41:00 Proceeding
Zał. 3 - wzór umowy.pdf pdf 275.3 2022-04-14 11:41:00 Proceeding
Zał. 5 - grupa kapitałowa.pdf pdf 43.57 2022-04-14 11:41:00 Proceeding
Opowiedzi na pytania oferentów.pdf pdf 762.07 2022-04-25 12:55:32 Public message
Bilans 31-12-2020.pdf pdf 216.33 2022-04-25 12:58:56 Public message
Bilans, rachunek z-s 03.2022.pdf pdf 456.95 2022-04-25 12:58:56 Public message
Bilans, rachunek z-s 2021.pdf pdf 459.91 2022-04-25 12:58:56 Public message
Dodatkowe inform. i objaśnienia 2020 EKOREC.pdf pdf 604.08 2022-04-25 12:58:56 Public message
RZIS 2020 EKOREC.pdf pdf 206 2022-04-25 12:58:56 Public message
Sprawozdanie finansowe i ośw. zarządu za 2019.pdf pdf 1038.83 2022-04-25 12:58:56 Public message
Sprawozdanie zarządu 2020.pdf pdf 327.1 2022-04-25 12:58:56 Public message
U 2 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019.pdf pdf 32.02 2022-04-25 12:58:56 Public message
Uchwała 2 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020.pdf pdf 31.99 2022-04-25 12:58:56 Public message
Należności i zobowiązania.pdf pdf 110.02 2022-04-25 13:04:38 Public message
Umowa społki tekst jednolity 26.01.2022.pdf pdf 869.11 2022-04-25 13:04:38 Public message
Wykaz usług - załącznik nr 4.doc doc 38.5 2022-04-25 13:04:38 Public message
Zał. 5 - grupa kapitałowa.doc doc 61.5 2022-04-25 13:04:38 Public message
załącznik nr 1 - Formularz oferty.odt odt 15.85 2022-04-25 13:04:38 Public message
załącznik nr 2 ośw wykluczenie, warunki.docx docx 15.34 2022-04-25 13:04:38 Public message
Opinia-o-leasingobiorcy-3192355.pdf pdf 132.49 2022-04-25 13:36:13 Public message
Prognoza finansowa.pdf pdf 657.75 2022-04-25 14:10:44 Public message
CIB opinie bankowe.pdf pdf 83.12 2022-04-27 10:13:45 Public message
Zaświadczenie Zus.pdf pdf 115.09 2022-04-27 10:13:45 Public message
EKOREC (1).pdf pdf 529.18 2022-04-29 14:11:07 Public message
Odpowiedzi na pytania oferentów 2.pdf pdf 136.67 2022-05-04 09:55:23 Public message
Wybór wykonawcy.pdf pdf 104.82 2022-05-19 14:06:00 Public message

Announcements

2022-05-19 14:06 Krzysztof Olender Informacja o wyborze wykonawcy.

Wybór wykonawcy.pdf

2022-05-09 12:29 Krzysztof Olender
Złożone oferty:

1. Konsorcjum firm : Europejski Fundusz Leasingowy SA Wrocław (lider), EKOCEL Sp. z o.o.
- cena gross – 1.107.227,97 PLN
- termin wykonania zamówienia – 31.07.2022
2. Konsorcjum firm : PKO Leasing SA Łódź (lider), GP TRUCK TRADING S.C. Warszawa
- cena gross – 1.037.715,46 PLN
- termin wykonania zamówienia – 30 dni
3. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Warszawa
- cena gross – 1.122.546,19 PLN
- termin wykonania zamówienia – 30 dni
4. PEKAO LEASING Sp. z o.o. Warszawa
- cena gross – 978.129,62 PLN
- termin wykonania zamówienia – do 90 dni
2022-05-09 10:00 Buyer message 984.000,00 zł.
2022-05-04 09:55 Krzysztof Olender Odpowiedzi na pytania oferentów.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-04-29 14:11 Krzysztof Olender Zaświadczenie Urząd Skarbowy.

EKOREC (1).pdf

2022-04-29 08:16 Krzysztof Olender Szanowni Państwo,
Zmieniamy następujące terminy:
Termin składania ofert na dzień 09 maja 2022 r. na godzinę 10:00
Termin otwarcia ofert na dzień 09 maja 2022 r. na godzinę 10:05
Termin związania ofertą do dnia 07 czerwca 2022 r.
2022-04-27 10:13 Krzysztof Olender Opinia bankowa, zaświadczenie ZUS.

CIB opinie bankowe.p [...].pdf

Zaświadczenie Zus.pd [...].pdf

2022-04-25 14:10 Krzysztof Olender Prognoza finansowa.

Prognoza finansowa.p [...].pdf

2022-04-25 13:36 Krzysztof Olender Opinia o leasingobiorcy.

Opinia-o-leasingobio [...].pdf

2022-04-25 13:04 Krzysztof Olender Dokumenty cd.

Należności i zobowią [...].pdf

Umowa społki tekst j [...].pdf

Wykaz usług - załącz [...].doc

Zał. 5 - grupa kapit [...].doc

załącznik nr 1 - For [...].odt

załącznik nr 2 ośw w [...].docx

2022-04-25 12:58 Krzysztof Olender Dokumenty finansowe.

Bilans 31-12-2020.pd [...].pdf

Bilans, rachunek z-s [...].pdf

Bilans, rachunek z-s [...].pdf

Dodatkowe inform. i [...].pdf

RZIS 2020 EKOREC.pdf

Sprawozdanie finanso [...].pdf

Sprawozdanie zarządu [...].pdf

U 2 zatwierdzenie sp [...].pdf

Uchwała 2 zatwierdze [...].pdf

2022-04-25 12:55 Krzysztof Olender Odpowiedzi na pytania oferentów.

Opowiedzi na pytania [...].pdf

2022-04-14 11:44 Krzysztof Olender Szanowni Państwo,
Prawidłowy termin związania ofertą to 03 czerwca 2022 r.
Ponadto w SWZ Zamawiający przewiduje 2 kryteria oceny ofert nr 1 i 2. Przy kryterium oceny ofert - skrócenie terminu dostawy pojazdu błędnie zapisano nr kryterium 3.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1323